Villkor och regler

Här kan du läsa mer om hur testhushållen valdes ut och vad som förväntas av deltagarna.

Villkor och regler

Villkor för urval

Urvalet gjordes av Energi- och klimatrådgivningen i samarbete med medverkande kommuner. Anmälan genomfördes 2020 och vi har nu valt ut de hushåll vi ansåg bilda en bra grupp utan bilen-ambassadörer. I urvalet har vi eftersökt hushåll bestående av minst två personer som äger minst en bil som används flera gånger i veckan. Hushållen har goda möjligheter att ersätta majoriteten av de bilresor de gör vanligdags med cykel. För att vara goda ambassadörer och kunna inspirera andra till en mindre bilberoende vardag ska hushållen vara aktiva på sociala medier och gärna ställa upp på intervjuer och andra medieinslag i kommersiella kanaler.

Villkor och regler för deltagande

En förutsättning är även att testhushållen gör minst tre inlägg på sociala medier under perioden om deras resande utan egen bil. Alla inlägg som görs ska ha hashtagen #utanbilendealen. Sociala medier-profilen behöver vara öppen under kampanjperioden så att alla som vill kan ta del av hushållens upplevelser. De utvalda förväntas även medverka i eventuella reportage eller annan medial uppmärksamhet och vara införstådda med att deras erfarenheter kommer att spridas i Energi- och klimatrådgivningens, samt medverkande kommuners mediekanaler. Innan och efter hushållens medverkan görs en resvaneundersökning.