Välja värmesystem

Energianvändningen varierar mellan olika hus och påverkas av faktorer som byggnadsår, klimatzon, typ av konstruktion och de boendes beteende. Tycker du att dina uppvärmningskostnader är för höga? Funderar du på att byta värmesystem? Här finns tips och råd om vad du ska tänka på!

Snabba fakta

I det svenska genomsnittshuset används ungefär 23 000 kWh per år
75 procent av energin som används i ett hus går till värme och varmvatten
Resten av energin i ett hus går till hushållselen

Börja med att minska din energianvändning

Här är några tips på hur du kan spara energi utan att investera i ett nytt värmesystem:

Sänk inomhustemperaturen med en grad.
Bra! Det kan minska uppvärmningskostnaden med ca 5 procent.
Genomför åtgärder så att husets energibehov minskar. Om du har otillräcklig isolering, överväg tilläggsisolering på vinden, fasaden eller förbättring av fönstren.
Härligt! Det blir också skönare inomhusmiljö med mindre drag.
Se över styrningen. Byt ut gamla termostater eller installera ett centralt styr- och reglersystem.
Sparar både på energi och ger en jämnare värme inomhus.
Se över om värmesystemet behöver injusteras.
Nu funkar allt som det ska!
Komplettera din direktverkande el! Installera en luft/luftvärmepump eller en pellets- eller braskamin.
Nu kommer ni spara el!
Installera solfångare för att producera tappvarmvatten.
Bra! Solfångare kan producera nästan hälften av en normalfamiljs årliga varmvattenbehov.
Spara varmvatten genom att byte till effektiva duschmunstycken och moderna engreppsblandare i handfat och diskho.
Lägre vattenanvändning betyder lägre energianvändning, bra där!

Gå igenom listan och se hur energibehovet minskar!

Vad vill du läsa mer om?

Välja nytt värmesystem

De flesta småhus värms med direktel eller någon typ av värmepanna eller värmepump. Hur värmen produceras och distribueras påverkar hur höga energikostnader du har och hur stor miljö- och klimatpåverkan din uppvärmning bidrar till. 

Få koll på husets värmebehov

Det är inte enkelt att välja nytt värmesystem. Det finns många alternativ att välja på och det är osäkert hur höga de framtida energipriserna kommer att bli. Om du har en panna som börjar bli gammal är det bra att i god tid ta reda på vad du skall göra när det är dags för ett byte. Om du är nyinflyttad är det bra om du kan bo i huset i ett år innan du byter värmesystem. När du planerar att byta värmesystem är det viktigt att du gör saker i rätt ordning.

Börja med att ta reda på hur husets värmebehov ser ut idag. Genom att följa upp hur mycket värmeenergi huset använder varje månad får du ett bra underlag för att kunna dimensionera ett nytt värmesystem. Det ger även en bra bild över vilka möjligheter det finns för att minska husets värmebehov. Fundera också på om det finns några eventuella utbyggnadsplaner som kan påverka värmebehovet. Om du är nyinflyttad är det bra om du kan bo i huset i ett år innan du byter värmesystem. Anledningen är att det nya systemet bör dimensioneras efter husets energianvändning och det kan ändras betydligt vid ett ägarbyte.

Minska husets värmebehov

I nästa steg bör du undersöka om det går att minska husets värmeanvändning. Om husets värmeanvändning minskar, minskar även effektbehovet och det innebär att du kan välja ett mindre och billigare värmesystem än vad du annars skulle behövt. Tips på hur du kan få ner ditt värmebehov hittar du i checklistan högst upp på sidan.

Behöver du hjälp?

Om du behöver hjälp med att förstå husets energianvändning kan du kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivare. Rådgivaren kan även berätta om ditt hus drar mycket energi jämfört med liknande hus. Genom att följa upp hur mycket värmeenergi huset använder varje månad får du ett bra underlag för att kunna dimensionera ett nytt.

Vilka värmesystem passar dig?

När du har fått koll på ditt hus värmebehov och genomfört nödvändiga åtgärder för att reducera värmebehovet kan det vara dags att installera ett nytt värmesystem. De vanligaste uppvärmningsalternativen är något typ av värmepump eller värmepanna, fjärrvärme, en kamin eller solvärme. Läs mer om dessa under respektive rubrik i huvudmenyn. Innan du väljer system behöver du tänka över vilka krav och önskemål du har och vilka förutsättningar huset har.

Några viktiga frågor du bör ställa dig är:

 • Är bekvämlighet och ett självgående system viktigast för dig eller har du tid och intresse av att hantera exempelvis ved. Vilka kunskaper och vilket engagemang har du?
 • Hur ser robustheten, driftsäkerheten och tillgång på bränsle och service ut för de uppvärmningsalternativ du är intresserad av? Hur viktigt är detta för dig?
 • Hur viktigt är det med flexibilitet, vill du ha möjlighet att växla mellan olika energislag?
 • Är miljö viktigt för dig? Vilken miljöpåverkan har det nya värmesystemet jämfört med det du har idag? Är det någon skillnad vad det gäller exempelvis utsläpp, lukt och buller inom- och utomhus?

 

Vilka värmesystem passar för huset?

Förutom de krav och önskemål du som bor i huset har, finns det många andra faktorer som påverkar vilket uppvärmningssystem som kan passa just ditt hus. Nedan följer några exempel:

 • Vilka utrymmesbehov behövs för uppvärmningssystemet? Finns det plats för exempelvis panna och/eller ackumulatortank? En ackumulatortank för lagring av värme behövs för att vedeldning i panna ska vara effektivt. Har du plats för att lagra ved eller pellets? Du behöver också se över att det finns tillräckligt stora dörröppningar så att utrustningen kan bäras in i huset.
 • Ska det nya systemet fungera ihop med ett befintligt system? Solvärme som ger tappvarmvatten i kombination med t.ex. en frånluftsvärmepump är oftast ingen lönsam lösning. Solvärme i kombination med ved-, pellets- eller elpanna är däremot ofta en bra kombination. Även i hus med direktverkande el passar solvärme för tappvarmvatten bra.
 • Värms huset med direktelelement eller finns ett vattenburet värmesystem installerat? Med vattenburet värmesystem finns en större flexibilitet i val av värmekälla.
 • Finns ett fjärrvärmenät i närheten du kan ansluta ditt hus till?
 • Finns det en skorsten som är godkänd för eldning av ved eller pellets som möjliggör installation av en ved- eller pelletspanna? Finns det lokala föreskrifter som begränsar eldning?
 • Har tomten en stor yta som kan användas för jordvärmepump?
 • Har huset bra läge för solenergi?
 • Står huset på en grusås? Eller ligger fastigheten i ett vattenskyddsområde? Då är bergvärme mindre lämpligt.
 • Om elbehovet förändras kan du behöva ändra din huvudsäkring. Kolla med ditt elnätsbolag.

 

Ekonomi och lönsamhet

När lönsamheten för olika uppvärmningsalternativ ska jämföras är det många faktorer som spelar in. För att få en rättvis jämförelse av olika alternativ är det bra att inte bara jämföra investeringskostnaderna för olika system utan även ta hänsyn till andra saker som tex ränta eller kostnadsminskning. Du behöver exempelvis ställa investeringskostnaden mot vad kostnaden för driften av uppvärmningssystemet beräknas bli. Tänk även på vilka extra kostnader som kan tillkomma. När kommer delar eller hela systemet behöva bytas ut? Hur mycket underhåll och tillsyn behövs? Kommer du behöva göra omfattande ombyggnationer för att anpassa nuvarande ytor, värmesystem och ventilation till det nya uppvärmningssystemet? Valet av värmesystem kan även påverka husets värde.

Tre vanliga metoder för att jämföra kostnader är:

 • återbetalningstid – pay-back tid med eller utan hänsyn till ränta
 • nuvärdesmetoden – summan av framtida kostnader räknas om till dagens nivå
 • annuitetsmetoden – den årliga kostnaden för amortering och ränta för en investering jämförs med den årliga kostnadsminskningen

 

Skaffa mer information

Exempel på källor till mer information är energi- och klimatrådgivningen, energimyndigheten, leverantörer, energibolag och branschorganisationer.

Titta också på energimärkningen som hjälper dig att välja energismart. För värmepumpar, värmepannor, ackumulatortankar, varmvattenberedare och kaminer finns energimärkning.

Ta in offerter

Ta in offerter från minst tre leverantörer. I vår Checklista för offert till värmesystem får du hjälp med vad som kan ingå i ett anbud.

 

 

Välj installatör

Var hittar jag en bra installatör är en av de vanligaste frågorna till Energirådgivningen. Här finns tips och råd om vad du ska tänka på!

För att välja leverantör och installatör för ditt system kan du vända dig till respektive branschorganisation. Där kan du hitta leverantörer och installatörer i din närhet för det system du är intresserad av. Hos Hallå Konsument finns mycket bra information om vad du ska tänka på innan du anlitar en hantverkare. Där kan du till exempel läsa mer om att kontrollera hantverkaren du vill anlita, hur du bör ta in och jämföra offerter och undersöka om du behöver bygglov eller liknande. Du kan också välja att använda dig av en certifierad installatör för flera typer av energiarbeten, se nedan.

Branschorganisationer

 • Svenska Kyl- och värmepumpföreningen – tillverkare, importörer och återförsäljare av värmepumpar. Har du bestämt dig för att köpa en värmepump och det är dags att ta in offerter kan du titta på SKVPs checklista för offerter.
 • Pelletsförbundet – tillverkare, installatörer och bränsleproducenter för system som använder pellets.
 • Svensk solenergi – tillverkare, installatörer och återförsäljare av solceller och solfångare.

 

Certifierade installatörer

För installation av förnybar energi finns det en frivillig och EU-gemensam certifiering. Det finns inga krav på dig som konsument att välja en certifierad installatör, men det kan ge en trygghet eftersom installatören har tredjeparts-validerad kunskap. Du kan hitta certifierade installatörer för värmepumpar, solvärmesystem, solcellssystem och pannor som drivs med biomassa via Incerts hemsida. Vill du läsa mer om certifieringen kan du göra det på Energimyndighetens hemsida.