Tillgänglighetsredogörelse

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats.

Tillgänglighetsredogörelse för energiradgivningen.se

Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss för att vi ska bli mer tillgängliga för alla.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet ”Innehåll som inte är tillgängligt”, nedan.

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Vänligen meddela oss om du behöver innehåll från Energirådgivningen som inte är tillgängligt för dig eller om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan.

Du kan kontakta oss genom att skicka e-post till miljoforvaltningen@stockholm.se

 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet, Myndigheten för digital förvaltning

 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på grund av de brister som beskrivs nedan.

 

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

  • Bilder på webbplatsen är inte beskrivna med text
  • Webbplatsen är inte syntolkad
  • Om sidan förstoras försvinner den inbyggda funktionen i menyn som visar vilken länk som är klickbar. Knapparna/länkar i huvudmenyn är därmed i behov av att bli tydligare för att besökaren ska veta var i trädstrukturen de befinner sig.
  • Kontrast mellan text och bakgrund behöver bli tydligare

 

Konstaterade brister beräknas vara åtgärdade maj 2022.

 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Energirådgivningen.

Senaste bedömningen gjordes den 18 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 25 september 2020.