Testcyklist 2020

Testcyklist 2020 – utmana dig själv att välja cykeln och låt dig inspireras av andra!
Vad vill du läsa mer om?

Om Testcyklist 2020

Under hösten gick projektet Testcyklist 2020 av stapeln där flera testhushåll runt om i Stockholm fick testa på att byta ut bilen mot elcyklar. Deras resa dokumenterades i sociala medier och allt finns att läsa under #testcyklist2020.

Hur gick det för testhushållen?

Testperioden pågick från den 21 september till och med 28 november 2020 och responsen från de deltagande familjerna har varit väldigt positiv. Efter testperioderna fick samtliga deltagande familjer svara på en enkät för att utvärdera projektets effekt och inställningen till el-cyklande efter testperioden. Vi kan glatt meddela att majoriteten av familjerna har ställt sig mycket positiva till hur el-cyklandet fungerat som ett transportkomplement som satte en extra glans på vardagen, se bilden nedan.

När familjerna fick uppskatta hur många resor under 10 km de gjorde innan och under testperioderna kunde vi se att resorna minskade med hela 80 procent. Det är en kraftig minskning som tydligt visar el-cyklandets potential att dra ner på de korta bilturer familjer gör i vardagen.

Mängden total koldioxid som sparats under testperioden på två veckor för samtliga familjer var 226,8 kg vilket motsvarar 280 resor på 5 km. Det ska nämnas att mängden koldioxid och längden på resorna är inte är exakta utan en uppskattning.

Det framgår tydligt från den utvärdering som genomfördes efter testperioden att många av familjerna delar uppfattningen att användningen av el-cykeln har fungerat mycket smidigt och varit betydligt enklare än vad de trodde innan de fick börja använda el-cyklarna i vardagen.

Här följer ett par citat från några av våra testfamiljer:

” Det vara bara allmänt smidigt att ha tillgång till en elcykel. Att snabbt och utan ansträngning kunna ta sig till affärer eller aktiviteter i närområdet minimerade verkligen behovet av bil.”

” Själva logistiken kring cykeln och parkerandet har fungerat fint och bra. Mycket större användning än vad jag trodde själv.”

” Det har varit smidigt och enkelt att ta cykeln istället för bilen. Barnen tyckte det var superspännande och det var enkelt att få med dem på en cykeltur i lådcykeln. Vi valde att ställa bilen under perioden och det var inga problem!”

” Det var roligt att få se alla cykelvägar i närområdet – de var bättre än jag trodde! Vi upptäckte även att nästan alla våra bilresor går att byta mot cykel på ett enkelt sätt.”