Test artikel

Den bästa laddplatsen är bilens ordinarie parkeringsplats – att ladda under natten är enkelt och bekvämt. För dig som vill köpa elbil uppstår frågor om vad som krävs, vad det kostar och hur du ska gå tillväga för att installera en laddplats.

Snabba fakta artikel

Med en tillräcklig och ständig luftväxling i bostaden kan alla i familjen andas in en renare och friskare luft som kan bidra till att behålla din och dina barns hälsa. 1

Artikel rubrik 1

Nedan följer en kort beskrivning av de olika typerna av ventilationssystem. Åtgärder för att effektivisera ventilationen kan vara att ta till vara på värmen i ventilationsluften med hjälp av exempelvis värmeväxling eller att minska elanvändningen för fläktar. Åtgärderna utförs fördelaktigheten i samband med renovering/utbyte av befintligt system för att minimera kostnaderna.
Självdragsventilation (S)

Självdragsventilation sker genom termiska drivkrafter (temperaturskillnader) och saknar fläktar. Tilluften, den friska uteluften, tar sig in via tilluftsventiler andra otätheter i klimatskalet. Frånluften leds ut genom ventilationskanaler i kök och badrum och/eller en murstock. Drivkraften för självdrag påverkas av vind och utetemperatur. Ventilationen blir därför sämre sommartid då temperaturskillnaden på inne- och uteluften är mindre. Det minskade draget sommartid kan kompenseras med vädring genom öppnade fönster. S-system är vanligast i äldre byggnader, byggda före år 1960.

Självdragsventilation (S)

Självdragsventilation sker genom termiska drivkrafter (temperaturskillnader) och saknar fläktar. Tilluften, den friska uteluften, tar sig in via tilluftsventiler andra otätheter i klimatskalet. Frånluften leds ut genom ventilationskanaler i kök och badrum och/eller en murstock. Drivkraften för självdrag påverkas av vind och utetemperatur. Ventilationen blir därför sämre sommartid då temperaturskillnaden på inne- och uteluften är mindre. Det minskade draget sommartid kan kompenseras med vädring genom öppnade fönster. S-system är vanligast i äldre byggnader, byggda före år 1960.

Självdragsventilation (S)

Självdragsventilation sker genom termiska drivkrafter (temperaturskillnader) och saknar fläktar. Tilluften, den friska uteluften, tar sig in via tilluftsventiler andra otätheter i klimatskalet. Frånluften leds ut genom ventilationskanaler i kök och badrum och/eller en murstock. Drivkraften för självdrag påverkas av vind och utetemperatur. Ventilationen blir därför sämre sommartid då temperaturskillnaden på inne- och uteluften är mindre. Det minskade draget sommartid kan kompenseras med vädring genom öppnade fönster. S-system är vanligast i äldre byggnader, byggda före år 1960.

Självdragsventilation (S)

Självdragsventilation sker genom termiska drivkrafter (temperaturskillnader) och saknar fläktar. Tilluften, den friska uteluften, tar sig in via tilluftsventiler andra otätheter i klimatskalet. Frånluften leds ut genom ventilationskanaler i kök och badrum och/eller en murstock. Drivkraften för självdrag påverkas av vind och utetemperatur. Ventilationen blir därför sämre sommartid då temperaturskillnaden på inne- och uteluften är mindre. Det minskade draget sommartid kan kompenseras med vädring genom öppnade fönster. S-system är vanligast i äldre byggnader, byggda före år 1960.