Ta in och utvärdera offerter

I en bostadsrättsförening behöver så småningom större arbeten utföras i fastigheten. Det kan röra sig om till exempel underhållsarbete, åtgärder för energieffektivisering eller investering i ny teknik. Det är viktigt att ta sig tiden att göra en ordentlig upphandling av arbetet som ska utföras, det vill säga att ta in flera offerter och utvärdera dessa. I detta stycke får ni tips om vad ni kan tänka på vid en upphandling.

Ta in och utvärdera offerter

Kontrollera att företagen är:

Godkända för F-skatt
Uppgifter finns på Skatteverkets hemsida
Registrerade hos Elsäkerhetsverket om det gäller ett projekt där elarbete ingår
Uppgifter finns på Elsäkerhetsverkets hemsida
Försäkrade och har aktuella behörigheter
Be leverantören om intyg
Skuldfria och utan betalningsanmärkningar
Uppgifter finns hos Kronofogden
Ekonomiskt stabila
Gör en kreditupplysning
Ansluten till en branschförening
Exempel på branschföreningar är Svenska Kyl- och Värmepumpsföreningen, Svensk Solenergi och Installatörsföretagen

* Ta gärna även in referenser på företaget från tidigare kunder

Vad vill du läsa mer om?

Att göra en upphandling

För större arbeten i bostadsrättsföreningen behöver ni i styrelsen göra en upphandling. Om det inte finns särskild kompetens för det inom styrelsen kan det vara bra att ta hjälp av en expert, både för att ta fram ett beslutsunderlag, förfrågningsunderlag och för att utvärdera anbuden.

HSB

Om er bostadsrättsförening är ansluten till HSB finns hjälp att få via dem, och på deras hemsida finns även lite information om hur en upphandling går till.

BeBostad

Bebostads hemsida (Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus) kan ni hitta energikrav att ställa vid upphandling av exempelvis tilläggsisolering, ventilation, uppvärmning, styr, regler och övervakning.

Hallå konsument

Hos Hallå konsument finns också en del tips på vad man ska tänka på när man anlitar en hantverkare. Även om denna sida främst riktar sig till privatpersoner finns en del som kan vara matnyttigt att läsa även för en styrelse i en bostadsrättsförening.

Energieffektiviseringsföretagen

Energieffektiviseringsföretagen, EEF, samlar leverantörer av energitjänster som tex installatörer, konsulter och tillverkare som alla erbjuder energieffektivisering till bla BRFer.

Vad behöver vi tänka på?

Det finns en del att tänka på när ni ska upphandla ett arbete. Inför en upphandling kan det vara bra att undersöka om ni behöver till exempel bygglov. Hos branschföreningarna kan ni hitta företag att kontakta. När ni skriver ett förfrågningsunderlag är det viktigt att vara noggrann. Ju bättre förfrågningsunderlag desto bättre svar får ni. Därför kan det här vara bra att ta in hjälp av en expert.

I Offertssvarsmall för laddstationer finns exempel på hur anbudsförfrågan och offertsvarsmall för laddstationer kan se ut. På Solelportalen hittar ni tips, råd och exempel på mallar för inköp och val av leverantör vid installation av solceller. EEF har tagit fram en vägledning, Hur ni formulerar och följer upp energikrav i er BRF. Där finns tips på hur ni på ett enkelt och tydligt sätt kan formulera och följa upp energikrav för några av de viktigaste åtgärderna. Det kan vara åtgärder som fönsterbyte, tilläggsisolering av vind och injustering av värmesystemet.

När det är dags att ta in offerter rekommenderar vi att ni tar in minst tre offerter och jämför. Be gärna företagen om referensprojekt. Till exempel kan man be ett solcellsföretag om kontaktuppgifter till en annan bostadsrättsförening de hjälpt.

Glöm inte att skriv ett avtal med det företag ni väljer. Det kan också behöva genomföras en för- och slutbesiktning av arbetet. Ta in en oberoende besiktningsman för detta.