Stöd till energieffektivisering i flerbostadshus

Under hösten 2021 finns ett nytt stöd för energieffektivisering av flerbostadshus.

Bidrag för energieffektivisering

Det nya bidraget för energieffektivisering riktar sig bland annat till bostadsrättsföreningar.

Under sommaren beslutades om en ny förordning om stöd för energieffektivisering i flerbostadshus. Förordningen träder i kraft 1 oktober 2021.

Den här sidan uppdateras när mer information om hur du kan söka stödet finns.