Stöd för energilagring

Privatpersoner har möjlighet att utnyttja skattereduktion för grön teknik för lagringssystem för egenproducerad, förnybar elenergi hemma.

Stöd för energilagring

Skattereduktionen kan utnyttjas av privatpersoner som vill lagra egenproducerad el vilket bidrar till att andelen egenproducerad el ökar.

Skattereduktion för grön teknik kan ges för installation av system för lagring av egenproducerad elenergi. Reduktionen kan i det fallet vara högst 50% och ges för arbets- och materialkostnaderna. Som köpare får du avdraget direkt på fakturan vid köpet.

Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000kr per person och år. För att kunna ta del av skattereduktionen måste du äga bostaden där installationen utförs och du ska ha skattereduktion kvar att utnyttja. Tänk på att du måste ha betalat tillräckligt med skatt under året för att kunna utnyttja hela skattereduktionen.

Skattereduktionen för grön teknik påverkar inte summan för de eventuella skattereduktioner du gör i samband med rut- och rotavdrag. Du kan alltså utnyttja hela avdraget för grön teknik och hela rut- och rotavdraget förutsatt att du betalat tillräckligt med skatt under året. På Skatteverkets hemsida kan du räkna ut hur mycket skattereduktion du kan få.

För att ha rätt till skattereduktionen ska installationen vara utförd och betald tidigast 1 januari 2021. Lär mer på Skatteverkets hemsida.

Fler bidrag

Här kan du läsa om andra bidrag som är aktuella just nu.