Skattereduktion vid solcellsinstallation

Vid en solcellsinstallation finns det flera olika skattereduktioner som privatpersoner kan utnyttja.

Stöd vid installation av solceller

Vid installation av solceller finns det möjlighet till stöd genom skattereduktion för grön teknik eller att utnyttja rotavdraget för arbetskostnaderna. Du kan även få skattereduktion för den överskottsel du matar ut på det allmänna elnätet.

Skattereduktion för grön teknik

Från 1 januari 2021 finns möjlighet för privatpersoner att utnyttja skattereduktion för grön teknik vid installation av en nätansluten solcellsanläggning. Skattereduktionen får högsta vara 15% för installation av solceller och avdraget gäller både arbets- och materialkostnad. Du som köpare får avdraget direkt på fakturan vid köpet.

Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000kr per person och år. För att kunna ta del av skattereduktionen måste du äga bostaden där installationen utförs och du ska ha skattereduktion kvar att utnyttja. Tänk på att du måste ha betalat tillräckligt med skatt under året för att kunna utnyttja hela skattereduktionen.

Skattereduktionen för grön teknik påverkar inte summan för de eventuella skattereduktioner du gör i samband med rut- och rotavdrag. Du kan alltså utnyttja hela avdraget för grön teknik och hela rut- och rotavdraget förutsatt att du betalat tillräckligt med skatt under året. På Skatteverkets hemsida kan du räkna ut hur mycket skattereduktion du kan få.

För att ha rätt till skattereduktionen ska installationen vara utförd och betald tidigast 1 januari 2021. Lär mer på Skatteverkets hemsida.

Rotavdrag

Privatpersoner kan få rotavdrag för installation av solceller. Rotavdrag och skattereduktion för grön teknik kan dock inte ges för samma arbete. Här kan du läsa mer om rotavdraget.

Enligt Skatteverket kan arbetskostnaderna för att installera solceller schablonmässigt beräknas till 30 % av totalkostnaden, och rotavdraget är då 30 % av detta belopp. Det innebär att rotavdraget blir 9 % av totalkostnaden för solcellerna.

Skattereduktion

Från och med 1 januari 2015 kan mikroproducenter av förnyelsebar överskottsel få skattereduktion, det gäller både privatpersoner och bostadsrättsföreningar som betalar skatt. Du kan få upp till 60 öre per kilowattimme (kWh) och som mest mata ut 30 000 kWh vilket då motsvarar 18 000 kronor per år. För att räknas som mikroproducent får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere. Läs mer om skattereduktion på Skatteverkets hemsida.

Fler bidrag

Här kan du läsa om andra bidrag som är aktuella just nu.