Solcellsstöd för BRFer

Om ni ska installera solceller i er bostadsrättsförening kan ni få skattereduktion för överkottselen.

Stöd vid installation av solceller i en BRF

Investeringsstödet för solceller går inte längre att söka men bostadsrättsföreningar kan få skattereduktion för den överskottsel som föreningen matar ut på det allmänna elnätet.

Investeringsstöd

Tidigare fanns ett solcellsstöd som bostadsrättsföreningar kunde söka men sedan den 7 juli 2020 är det ansökningsstopp.

De föreningar som redan inkommit med sin ansökan kan få den beviljad, men det är tveksamt om de pengar som finns räcker till alla ansökningar som inkommit under 2020. Från den 15 januari 2021 har bidraget sänkts från 20 % till 10 % av investeringskostnaden.

Investeringsstödet hanteras av länsstyrelsen, mer information finns på länsstyrelsens hemsida.

Skattereduktion

Om er bostadsrättsförening betalar skatt kan ni få skattereduktion för den överskottsel ni matar in på elnätet. Som mest kan man få 60 öre per kilowattimme (kWh) för all el som matas in till elnätet, dock max 18 000 kronor per år. Skattereduktionen gäller för mikroproducenter, och för att räknas som en sådan får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere. Läs mer om skattereduktion på Skatteverkets hemsida.

Fler bidrag

Här kan du läsa om andra bidrag som är aktuella just nu.