Ventilation

Ett välfungerande ventilationssystem är helt nödvändigt för att uppnå en god inomhusmiljö. Det finns ett antal olika system och beroende på när byggnaden byggdes eller renoverades är det sannolikt att ett visst system har använts. Du kan exempelvis effektivisera ventilationen genom att ta vara på värmen i frånluften för att förvärma den luft du tillför fastigheten.

Nedan följer en kort beskrivning av de olika typerna av ventilationssystem. Åtgärder för att effektivisera ventilationen kan vara att ta till vara på värmen i ventilationsluften med hjälp av exempelvis värmeväxling eller att minska elanvändningen för fläktar. Åtgärderna utförs fördelaktligen i samband med renovering/utbyte av befintligt system för att minimera kostnaderna.

Självdragsventilation (S)

Självdragsventilation sker genom termiska drivkrafter (temperaturskillnader) och saknar fläktar. Tillluften, den friska uteluften, tar sig in via tilluftsventiler andra otätheter i klimatskalet. Frånluften leds ut genom ventilationskanaler i kök och badrum och/eller en murstock. Drivkraften för självdrag påverkas av vind och utetemperatur. Ventilationen blir därför sämre sommartid då temperaturskillnaden på inne- och uteluften är mindre.  Det minskade draget sommartid kan kompenseras med vädring genom öppnade fönster. S-system är vanligast i äldre byggnader, byggda före år 1960.

Fläktstyrd frånluftsventilation (F)

Ett frånluftssystem består av en frånluftsfläkt som drivs med el och suger ut luft ur huset genom frånluftskanaler. Fläkten kan varvtalsstyras för att ge samma flöde sommar som vinter. Frånluftssystemet kan i efterhand kompletteras med värmeåtervinning med hjälp av en frånluftsvärmepump. Frånluftsvärmepumpen kan då värma tappvarmvatten och/eller vatten till byggnadens uppvärmningssystem. Frånluftssystem är vanligast i hus byggda efter år 1960.

Fläktstyrd från- och tilluftsventilation (FT)

I ett från- och tilluftsystem, eller så kallad ”balanserad ventilation”, finns det både från- och tillluftskanaler som reglererar luftflödet. Oftast är elanvändningen lite högre än för frånluftssystem då det behövs fläktar för både till- och frånluften. FT-system är vanligast i hus byggda efter år 1960. Beroende på systemets utformning kan FT-system eventuellt kompletteras med antingen en frånluftsvärmepump eller värmeväxlare för återvinning av värme.

Fläktstyrd från- och tilluftsventilation med värmeväxling (FTX)

Ett FT-system kan kompletteras med värmeåtervinning och kallas då ett FTX-system. I FTX-systemen återvinns oftast värmen genom en roterande värmeväxlare eller en plattvärmeväxlare för att värma upp tilluften med hjälp av frånluftens värme. Liksom för FT-system finns det stora motstånd som kräver mycket el för att driva fläktarna men tack vare att de idag kan återvinna en stor del värmen från frånluften är de ändå ett energieffektivt alternativ. FTX-system är vanligast i hus byggda efter år 1980.

Senast uppdaterad: 2020-02-14

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like