Uppvärmning

Den största delen av energin som används i ett svenskt hus går till husets uppvärmning. De flesta småhus värms med direktel eller någon typ av värmepanna eller värmepump. Tycker du att dina uppvärmningskostnader är för höga? Funderar du på att byta värmesystem? Här finns tips och råd om vad du ska tänka på!

I det svenska genomsnittshuset används ungefär 75 procent av energin till värme och varmvatten. Hur värmen produceras och distribueras påverkar hur höga energikostnader du har och hur stor miljöpåverkan din uppvärmning bidrar till.

Vanliga uppvärmningssystem i småhus är:

  • Någon typ av värmepump: bergvärmepump, ytjordvärmepump, sjövattenvärmepump, luftvattenvärmepump eller frånluftsvärmepump
  • Någon typ av värmepanna: elpanna, pelletspanna, vedpanna, oljepanna eller gaspanna
  • Direktverkande el
  • Fjärrvärme

Som komplement till något av ovanstående system kan du även installera:

  • Luftluftvärmepump
  • Pellets- eller braskamin
  • Solvärme

Sänk inomhustemperaturen

En minskning av inomhustemperaturen med en grad kan ge cirka fem procents energibesparing. För ett normalt småhus som förbrukar 15 000 kWh/år för uppvärmning innebär det en besparing på 750 kWh/år eller ca 1125 kronor/år vid ett energipris på 1.5 kr/kWh (genomsnittligt totalpris på el som betalas av hushållskunder enligt SCB, 2017).

Varmvattenberedning

Ungefär en femtedel av energianvändningen i ett hushåll går till att värma tappvarmvatten som används för bland annat disk, dusch och tvätt. Beredning av varmvatten sker antingen integrerat i uppvärmningssystemet eller i en separat varmvattenberedare. Läs mer om varmvattenberedning i vårt faktablad.

Senast uppdaterad: 2018-10-31

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like