Tilläggsisolering & Fönster

Mycket av den värme som tillförs ett hus försvinner ut genom husets klimatskal, det vill säga genom tak, väggar, fönster, dörrar och golv. Hur mycket värme som läcker ut beror på hur välisolerat huset är.

I äldre hus finns ofta ett behov av att minska värmeförlusterna genom klimatskalet. Det som brukar vara mest lönsamt att tilläggsisolera är vinden. Är fönstren av en äldre modell kan det vara läge att byta ut dem, eller ersätta en av rutorna alternativt sätta dit ett ytterligare glas. Att tilläggsisolera väggarna, eller fasaden, innebär ofta stora kostnader men kan löna sig om den ändå behöver renoveras. Om husgrunden ska omdräneras kan man passa på att isolera källarväggen. Står huset på platta på mark kan någon form av kantbalksisolering vara intressant.

Om ditt hus inte har fläktstyrd ventilation är det viktigt att se till så att luftomsättningen inte försämras vid tilläggsisolering. I och med att luftläckaget in i byggnaden minskar efter tilläggsisolering kan det behöva säkerställas att frisk luft kommer in i huset på andra sätt. Det kan exempelvis göras genom att låta otätheter vara kvar i övre kanten av fönsterbågen, sätta in springventiler i fönsterbågens eller fönsterkarmens övre del eller installera särskilda tilluftsventiler högt upp på väggarna i några rum i byggnaden. I vissa fall kan det finnas behov att installera elstyrda fläktsystem. 

Min husguide

Min husguide är en kostnadsfri tjänst som utvecklats av Sustainable Innovation i samverkan med BeSmå, ett 15-tal organisationer och ett 40-tal energi- och klimatrådgivare. I guiden kan du läsa om mer än 50 energismarta renoveringsåtgärder som kan minska dina kostnader och miljöpåverkan samtidigt som inomhusmiljön och komforten blir bättre. 

Åtgärderna är indelade i tre kategorier för att bättre matcha dina renoveringsbehov: underhåll, enklare åtgärder och större åtgärder. Utöver konkreta åtgärdsförslag finns en sida med allmäna råd där du bl.a. kan läsa om ekonomi, bidrag och krav på utförande.

Gå gärna in på verktyget och se vilka åtgärder du kan identifiera för just ditt hus förutsättningar!

Senast uppdaterad: 2019-12-27

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like