Stöd för energilagring

Privatpersoner har möjlighet att söka bidrag för lagringssystem för egenproducerad, förnybar elenergi hemma.

Produktionsanläggningen måste vara ansluten till elnätet. Stödet kan täcka högst 60 procent av kostnaden för lagringssystemet och maximalt 50 000 kronor. Bidraget kan sökas för installationer som har påbörjats tidigast den 1 januari 2016 och som slutförs senast den 31 december 2020. Stödet söks hos Länsstyrelsen. Det är inte möjligt att kombinera stödet med annat bidrag exempelvis ROT-avdrag för samma åtgärd.

Läs mer om stödet på Energimyndighetens hemsida. Där hittar du också ansökningsblankett. 

Senast uppdaterad: 2020-02-19

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like