Solfångare

Solfångare tar vara på solens energi och omvandlar solinstrålningen till värme. Värmen som produceras i solfångaren kan användas för att värma tappvarmvatten eller för uppvärmning i din bostad.

En solfångare producerar varmt vatten och består i regel av en plan låda innehållande en absorbator och rör med isolerad botten och en täckskiva av glas eller plast. På senare år har intresset ökat för vakuum­rörsolfångare som består av en absorbator i  ett glasrör där luften har evakuerats för att minimera värmeförlusterna. För alla byggnader och anläggningar som har behov av varmvatten under sommaren kan solfångare vara ett intressant alternativ.

Värme och varmvatten

Solfångare kan användas för att värma vatten till både värme- och varmvattensystem och fungerar utmärkt i kombination med till exempel ved- eller pelletspanna, i ett så kallat kombisystem. Solvärmen kan stå för varmvatten­försörjningen under sommaren när biobränsleanläggningen har låg verkningsgrad vilket minskar arbetsinsatsen och förlusterna. Solfångare och värmepanna kopplas då till en ackumulatortank som blir en central del av värmesystemet. I ett kombisystem kan 20 till 30 procent av energin täckas med solens hjälp. För en villa är 10-15 m² solfångare och en ackumulatortank på ca 750 liter vanligt. 

Varmvatten

Det finns varmvattenberedare som är förberedda för solvärme, som ett alternativ till vanliga elvarmvattenberedare. I ett varmvattensystem kan ca 50 procent av årsanvändningen av varmvatten värmas via solvärme. Kostnaden för ett solvärmesystem med solfångare och varmvattenberedare för en villa ligger normalt mellan 25 000-40 000 kr.

I hus med direktverkande el är en varmvattenberedare på 300-500 liter med inbyggd solslinga och 5-8 m² sol­fångare att rekommendera.

Svensk Solenergi

Svensk solenergi är en branschförening som representerar den svenska solenergibranschen och forskningsinstitutioner som verkar inom solenergiområdet. På deras hemsida hittar du företag som tillverkar och säljer solvärmesystem.

Certifierade installatörer

Det finns en del företag som är certifierade för att installera solvärme. Certifieringen är frivillig och EU-gemensam. Det finns inga krav på dig som konsument att välja en certifierad installatör, det finns dock några fördelar. Till exempel vet en certifierad installatör hur anläggningen bäst ska dimensioneras och eftersom installatören har tredjeparts-validerad kunskap är det större sannolikhet att anläggningen fungerar som den ska.

Du kan hitta certifierade installatörer för solvärmeanläggningar och andra förnybara energisystem via Incerts hemsida.

 

Senast uppdaterad: 2019-09-04

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like