Passivhus & lågenergihus

Ett passivhus eller lågenergihus är ett energismart hus med lägre uppvärmningsbehov än ett vanligt hus.

Ett passivhus är byggt så att värmeförlusterna från huset minimeras. Det innebär att klimatskalet är lufttätt och välisolerat, och att värmen från människor, elektriska apparater och instrålande sol tas tillvara. Ventilationssystemet återvinner värmen ur ventilationsluften och bidrar till ett behagligt inomhusklimat.

Det behövs en eller flera mindre värmekällor för att producera tappvarmvatten och extra värmetillskott under vintern. Värmekällan kan vara ett batteri som kopplas till ventilationsaggregatet, fjärrvärme, pellets, solpaneler, värmepump eller elvärme. I övrigt gäller förstås byggreglerna precis som vid byggande av ett vanligt hus. Normalt kostar det cirka 10 procent mer att bygga passivhus än ett konventionellt hus, beroende av materialval. Detta tjänas ofta in på några år tack vare den låga energitillförseln.

Det finns två olika beräkningsmetodiker för passivhus, en svensk och en internationell. De svenska kriterierna, FEBY12, har utvecklats av en expertgrupp utsedd av Forum för Energieffektiva Byggnader (FEBY). Enligt FEBY12 måste följande kriterier uppfyllas för att ett bostadshus ska klassas som ett passivhus i Stockholm (klimatzon III):

  • Den årliga specifika energianvändningen för värme, varmvatten och fastighetsenergi uppgår till högst 50 kWh/m2 Atemp,år för icke elvärmda byggnader och högst 25 kWh/m2 Atemp,år för elvärmda byggnader
  • Byggnadens värmeförlustfaktor vid dimensionerande utetemperatur uppgår till max 15 W/m2Atemp

Senast uppdaterad: 2018-12-04

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like