Nära-nollenergibyggnader

Enligt ett EU-direktiv ska alla byggnader som byggs från och med 2020 vara nära-nollenergibyggnader. Hur begreppet nära-nollenergibyggnader ska definieras är nu under utredning.

Byggnaders energianvändning och koldioxidutsläpp ska minska enligt de klimat- och miljömål som EU har ställt. I EU-direktivet om byggnaders energiprestanda ställs krav på att alla nya byggnader år 2020 ska vara nära-nollenergibyggnader. Varje EU-land har fått i uppdrag att ta fram en definition på vad som menas med en nära-nollenergibyggnad i respektive land. I direktivet anger man också att alla nya byggnader ska vara nära-nollenergibyggnader senast 31 december 2020 i alla medlemsstater. Offentlig verksamhet ska föregå med gott exempel och ska därför ha uppfyllt målet senast 2018.

Boverket har fått i uppdrag att tillsammans med Energimyndigheten ta fram en definition av vad som menas med nära-nollenergibyggnader. Boverket föreslår i sitt förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader att energiprestandan för en byggnad i Stockholm (klimatzon III) får uppgå till högst:

  • 55 kWh/m2, år för flerbostadshus
  • 65 kWh/m2, år för flerbostadshus då lägenheterna är högst 35 m2
  • 50 kWh/m2, år för lokaler
  • 80 kWh/m2, år för småhus

Energiprestandans systemgräns definieras av Boverket som levererad (köpt) energi och innefattar då den energi som levereras till byggnadens tekniska system för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsdrift. I syfte att stödja användningen av förnybara energikällor föreslås att fritt flödande energi som kan tas tillvara på plats eller i närheten inte ingår i energiprestandakravet. Med fritt flödande energi menas energi från sol, vind, vatten och mark. 

Senast uppdaterad: 2016-05-10

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like