Kamin

En kamin som eldas med ved eller pellets är ett bra komplement till ett annat värmesystem och en utmärkt reservvärmekälla vid strömavbrott.

Braskamin

Braskaminer används främst för trivseleldning och är ett utmärkt komplement till ett annat värmesystem. Det är även en bra reservvärmekälla vid ett eventuellt strömavbrott. För att värmen ska kunna spridas till husets alla delar krävs en öppen planlösning. En kakelugn har betydligt längre avsvalningstid än braskaminer vilket medför ett jämnare klimat i huset och att vedinläggning inte behöver ske lika ofta. Vill man ha en braskamin som har liknande egenskaper finns det lite tyngre braskaminer som kan hålla värmen längre, de kan exempelvis innehålla keramik. En braskamin kostar vanligtvis omkring 10 000 och 25 000 kr. Om det inte redan finns en fungerande skorsten tillkommer kostnad för denna. Skorsten till braskamin kostar runt 2 500 kr per meter. Skorstensfejarmästaren och kommunen ska kontaktas före installation.

Det finns även vattenmantlade kaminer, vilket innebär att kaminen både värmer rumsluften och vatten som kan användas i husets vattenburna värmesystem eller till tappvarmvatten. Den vattenmantlade kaminen har högre effekt än en vanlig kamin, men är byggd för att eldas i kontinuerligt och används därför ofta som huvudsaklig värmekälla till exempel i kombination med solfångare. Vattenmantlade kaminer passar i små eller välisolerade hus där det inte finns plats för en vedpanna.

Att elda med ved är en konst. Fel eldningsteknik leder till giftiga rökgaser, sot och tjära. En del går ut genom skorstenen och förorenar luften, en del fastnar i rökkanalen och ökar risken för brand. Det är viktigt att veden är torr och att eldning sker med tillräcklig lufttillförsel. I Naturvårdsverkets broschyr Elda rätt kan du läsa mer om eldning. Tänk på att det kan finnas restriktioner mot eldning i din kommun. I tätbebyggt område är det extra viktigt att se till att din eldning inte kommer störa närliggande grannar.

En braskamin, kakelkamin eller kakelugn kan vara P-märkt. Bakom märkningen står Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP. För P-märkningen ställs det högre krav på funktion, miljö, effektivitet och säkerhet än i bygglagstiftningen. Dessutom uppfyller tillverkaren krav på drift- och skötselinstruktioner. Information om vilka kaminer som är P-märkta finns på SPs hemsida. Braskaminer kan också miljömärkas med det nordiska miljömärket Svanen. En Svanenmärkt kamin har hög verkningsgrad och ger låga utsläpp av miljöfarliga och hälsofarliga ämnen. Den tillverkas även utan onödiga gifter och metaller. På Svanens hemsida finns en lista på vilka kaminer som är svanenmärkta.

Pelletskamin

En pelletskamin är i princip en vanlig braskamin, men som istället för att eldas med ved är utrustad för automatisk eldning med pellets. För att värmen ska kunna spridas till husets alla delar krävs en öppen planlösning. Pelletskaminen är en bra kompletterande värmekälla i ett småhus med direktverkande el och kan stå för upp till 70 procent av uppvärmningsbehovet. Det finns även vattenmantlade kaminer som kan värma tappvarmvatten eller vatten till ett vattenburet värmesystem. Kontakta skorstensfejarmästare och kommunen före installation.

Pellets är små "stavar" med en diameter på 6 eller 8 mm tillverkade av biprodukter från skogs- och trävaruindustri. Pelletsen är tillverkad av ren träråvara vilket innebär att avfallet endast består av lite aska och att utsläppen blir låga. Utsläppen av koldioxid från pelletseldning är i princip noll eftersom den koldioxid som bildas vid förbränningen en gång har tagits upp av träden genom fotosyntesen. Dock bildas ett antal skadliga ämnen vid förbränningen som följer med rökgasernaså som svaveloxider och kväveoxider som förorsakar försurning och övergödning samt stoft och flyktiga kolväten som är skadliga för människors hälsa. Sammantaget är dock pellets ett mycket bra alternativ ur miljösynpunkt. Pellets kan miljömärkas med Svanen. Svanenmärkning av pellets inbegriper krav vid tillverkning, transport och lagring. Syftet är att peka ut den bästa kvalitén ur miljösynpunkt.

Pellets levereras i småsäckar (15-25 kg), storsäck 500 kg eller via tankbil (bulk). En pelletskamin kostar mellan 20 000 och 50 000 kr. Om det inte redan finns en fungerande skorsten tillkommer kostnad för denna. Skorsten till pelletskamin kostar runt 2 000 kr per meter. Nytt på marknaden är en speciell väggfläkt som kan leda rökgaserna genom ytterväggen. Om kaminen kompletteras med en sådan väggfläkt behövs ingen skorsten.

Mer information om pellets hittar du i vårt faktablad, hos Pellsam eller Pelletsindustrin.

Senast uppdaterad: 2019-01-10

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like