Fritidshus

I Stockholmsregionen finns det gott om fritidshus, många av dem med el som huvudsaklig energikälla. I genomsnitt är elanvändningen i ett fritidshus ca 6 500 kWh per år.

Energianvändningen i ett fritidshus beror till stor del på hur mycket huset värms när det inte används. Underhållsvärme minskar risken för fuktproblem och att vattensystem fryser.   

I hus med isolering och fuktspärr kan det vara nödvändigt med underhållsvärme. I oisolerade fritidshus som endast används under sommaren är det vanligt att vattensystemet töms och stängs av under vinterhalvåret, och då går det ofta bra att även stänga av värmen.

Värm inte huset mer än nödvändigt. Varje grad som temperaturen ökar eller sänks påverkar energianvändningen med flera procent. Med distansstyrning av innetemperaturen, exempelvis med hjälp av din mobiltelefon, kan du ställa in så att huset är uppvärmt när du kommer dit och sedan dra ned temperaturen när du åker därifrån.

Luftluftvärmepump

Många fritidshus värms med direktverkande el. Som ett komplement till eluppvärmningen kan det vara intressant att installera en luftluftvärmepump eller en braskamin.

Om du ska installera en luftluftvärmepump bör du välja en modell som fungerar för lägre inomhustemperaturer, ca 10 °C, vilket är tillräckligt som underhållsvärme. Många luftluftvärmepumpar kräver en lägsta inomhustemperatur på 16 °C för att avfrostningen av utomhusdelen skall fungera.

Solenergi

I fritidshus som främst används på sommaren kan solenergi vara ett bra alternativ. Det finns olika sätt att utnyttja solens energi, dels genom att värma varmvatten med så kallade solfångare och dels genom att producera el med solceller. Det finns också så kallade luftsolfångare som sitter på väggen och för in uppvärmd luft i huset med hjälp av en fläkt, de används främst för att hålla fukt borta. 

Senast uppdaterad: 2018-12-04

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like