Fjärrvärme & Närvärme

Fjärrvärme är en bekväm uppvärmningsform som tar lite plats i huset. För att det ska vara ekonomiskt gångbart att ansluta sig till fjärrvärme krävs det att huset ligger nära en fjärrvärmeledning och att huset har ett vattenburet värmesystem.

För att ta reda på om det finns möjlighet att ansluta ditt hus till fjärrvärmenätet kontaktar du fjärrvärmebolaget som äger nätet i det området där du bor. Under kommuninfo kan du se vilket bolag som äger fjärrvärmenätet i din kommun. Anslutning till fjärrvärme sker genom att en anslutningsledning dras från en fjärrvärmeledning till en undercentral i huset.

Värmen i fjärrvärmeverket kan produceras på många olika sätt och det varierar mellan olika anläggningar. Ofta produceras fjärrvärme med bränslen som inte kan användas i vanliga bostadspannor, som exempelvis olika typer av avfall. Även spillvärme från industrin och värmeproduktion från värmepumpar som använder värme från avlopp används. Många fjärrvärmebolag i Sverige ersätter succesivt sin användning av fossila bränslen med biobränslen. Fjärrvärmeanläggningen drivs av kvalificerad personal, har optimala förbränningsförhållanden och avancerade reningssystem. Detta ger stora miljöfördelar jämfört med om varje fastighet skulle tillhandahålla sin egen värmeenergi med en värmepanna.

Priset för fjärrvärme varierar med leverantör och ort, under 2015 låg medelpriset i Stockholms län på 87,5 öre/kWh, inkl moms. Anslutningsavgiften kan variera mycket. Kontakta ditt fjärrvärmeföretag för prisuppgift.

Närvärme

Närvärme är i princip ett mycket litet fjärrvärmenät där en större värmeanläggning försörjer ett mindre antal småhus. Närvärmeanläggningen kan ägas av en kommun, ett energibolag eller också av de boende själva. Drift och underhåll av anläggningen sköts vanligen av en entreprenör.

Vilken energikälla och teknisk lösning som väljs beror på bostadsområdets förutsättningar och ekonomi. Aktuella energikällor kan vara:

 • Berg- sjö eller markvärmepump, kompletterad med el- eller oljepanna
 • Biobränslepanna, kompletterat med elpanna eller solvärme under sommaren.

Vilket alternativ som väljs beror bland annat på:

 • Antal fastigheter och total energianvändning i fastigheterna
 • Geografiska förhållanden
 • Markförhållanden
 • Tillgång till bränslen - avser främst biobränslen
 • Lokala miljöbestämmelser
 • Ekonomi; investeringskostnader, finansieringsmöjligheter och lönsamhet
 • Fastighetsägarnas önskemål

Senast uppdaterad: 2018-11-27

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

 • Posted on: 2019-06-28
 • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like