Distributionssystem

Det finns olika sätt att distribuera värme i ett hus. Vilket sätt som används beror bland annat på vilket uppvärmningssystem huset har.

Vattenburen värme

Vattenburen värme är den vanligaste och mest effektiva värmebäraren i hus. Varmvatten cirkulerar då i ett rörsystem till element, golvvärme eller värmefläktar som avger värme. Ett vattenburet system är ett mer flexibelt system än exempelvis direktverkande el eftersom du relativt enkelt kan byta ut värmekällan. Värmekällan kan exempelvis vara en värmepanna, en värmepump eller fjärrvärme.

Styrning

Om det är manuell reglering av värmen är det oftast lönsamt att byta till en modern reglerutrustning. Ett styr-och reglersystem anpassar den mängd värme som behövs för att du ska få rätt temperatur inomhus även när utomhustemperaturen varierar. En givare som känner av temperaturen utomhus och/eller inomhus skickar information till reglerventilen. Den öppnar eller stänger ventilerna så att mängden varmt vatten som går ut till elementen anpassas efter det aktuella värmebehovet. För att regleringen ska fungera bra är det viktigt att givaren placeras så den ger rätt värde. Kontrollera att givaren inte sitter så att den påverkas av sol eller andra värmekällor. Ta reda på hur din reglercentral fungerar så att du kan trimma systemet eller ta hjälp av en fackman att gå igenom inställningarna.

Pumpstopp och pumpbyte

Cirkulationspumpar behöver endast vara i drift då det finns ett värmebehov i byggnaden. Genom att ha pumpstopp, exempelvis under sommaren, minskar elanvändningen. Motorn bör dock ändå köras med jämna mellanrum. I äldre pumpar finns det risk för att packningar torkar vid ett stopp.

Gamla pumpar är ofta mindre effektiva, större och går med ett konstant varvtal. Genom att byta till en ny energieffektiv och varvtalsstyrd pump kan du minska din elanvändning.

Läckage

Om man måste fylla på vatten mer än två gånger per år i värmesystemet måste man undersöka om läckage förekommer. Syret i det tillsatta vattnet gör att rör, panna och element rostar snabbare.

Direktverkande el

Direktverkande el är fortfarande vanligt i småhus och i fritidshus. Vid direktverkande el fördelas energin ut via elledningar till radiatorer eller golvvärme. Vid konvertering till ett vattenburet system måste du installera nya ledningar och radiatorer.

Genom att byta ut gamla termostater eller installera ett reglersystem kan du minska elanvändningen i hus med direktverkande el och samtidigt förbättra inomhusklimatet.

Konvertera från direktverkande el till vattenburen värme

Vid konvertering från direktelvärme är det vanligt att byta ut hela värmesystemet till ett vattenburet system. Alla elelement ersätts då med vattenburna element. Det går också att byta ut delar av värmesystemet, en så kallad delkonvertering. Värmen distribueras då via en eller flera fläktkonvektorer och befintliga elelement behålls som kallrasskydd under fönstren. Att byta från direktelelement till ett vattenburet värmesystem kostar cirka 6 000 - 7 000 kr per element.

Vid köp av nytt värmesystem rekommenderar vi att du tar in minsta tre offerter. Exempel på vad som kan ingå i en offert hittar du i vår checklista.

Vanliga element eller golvvärme?

Vid vattenburen värme och direktverkande el är det oftast element eller golvvärme som avger värme till rummen. Vilket alternativ som är bäst beror på husets förutsättningar och personliga preferenser. Ett system med element är lättare att anpassa till olika rums värmebehov. Elementen är ofta placerade under fönster för att motverka kallras. Golvvärme är ett trögare system som är svårare att anpassa till förändringar i husets värmebehov, vilket kan resultera i övertemperaturer vid exempelvis hög solinstrålning. För att undvika kallras är det viktigt att fönstren är väl isolerade. Med golvvärme undviks kalla golv och fötter vilket kan ge en bättre komfort och göra att det är okej med en något lägre inomhustemperatur. Med en lägre inomhustemperatur minskar energianvändningen. Beroende på vilket golvmaterial som används så kan resultatet även bli det motsatta. När värmen stängs av på sommaren kan golven upplevas så kalla att värmen sätts på även om det inte finns ett värmebehov, vilket ger en ökad energianvändning.

Vid installation av golvvärme är det viktigt att grunden är väl isolerad, minst 250-300 mm isolering bör finnas under grundplattan. I hus med golvvärme bör mattor undvikas eftersom de isolerar åt fel håll. Om vattenburen golvvärme endast installeras i en del av huset behövs ofta en egen shuntventil för att reglera värmen i golvslingan.

Luftburen värme

Luftburen värme är inte så vanligt och är mindre energieffektivt än ett vattenburet system. Ofta fördelas värmen bra i rummet, men mindre bra i huset som helhet. Den vanligaste typen av luftburen värme idag är från luft/luftvärmepumpar

Värmen från någon typ av eldstad är också luftburen. Med hjälp av tystgående fläktar kan värmen spridas bättre och snabbare i huset. Det är ofta mer effektivt att ha fläktar som. blåser in kall luft till rummet med eldstaden, jämfört med att blåsa ut varm luft från rummet med eldstaden.

Fläktkonvektorer

En fläktkonvektor är ett vattenburet element med en tyst fläkt som blåser ut värmen. En fläktkonvektor kan ersätta flertalet elelement och fungerar bäst med en öppen planlösning. Om du behöver komplettera ditt värmesystem med fler element, eller vill konvertera ditt värmesystem från direkverkande el till vattenburet, kan det vara en bra alternativ. 

Senast uppdaterad: 2018-11-27

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like