Direktverkande el

Uppvärmning med elelement kallas direktverkande elvärme. Denna lösning innebär ofta låga investeringskostnader och enkel installation, men också att det blir svårare att byta eller effektivisera värmesystemet i framtiden.

Många som värmer sitt hus med direktverkande elvärme funderar på att komplettera eller att byta uppvärmningssystem. Det kan finnas olika skäl, till exempel att hela värmesystemet behöver ses över, höga elkostnader eller osäkerhet kring framtida elpriser. Ett vattenburet värmesystem är ofta mer energieffektivt och ger bättre inomhuskomfort.

Spara energi utan att byta uppvärmningssystem

Här är några tips på hur du kan spara energi utan att investera i ett nytt uppvärmningssystem:

 • Att sänka inomhustemperaturen med en grad kan minska uppvärmningskostnaden med ca 5 procent.
 • Genomför åtgärder så att husets energibehov minskar. Om du har otillräcklig isolering, överväg tilläggsisolering på vinden, fasaden eller förbättring av fönstren.
 • Se över styrningen. Byt ut gamla termostater eller installera ett centralt styr- och reglersystem.
 • Installera en luft/luftvärmepump. Med en sådan brukar elanvändningen minska med ca 20-25 procent.
 • Installera en pellets- eller braskamin för att minska användningen av el.
 • Installera solfångare för att producera tappvarmvatten. Dessa kan producera nästan hälften av en normalfamiljs årliga varmvattenbehov.
 • Installera solceller för att bli din egen elproducent.

Byt till annat uppvärmningssystem

Här är några tips på hur du kan gå till väga om du vill byta till annan uppvärmning:

 • Kontrollera din elanvändning och ta reda på hur mycket el du använder varje månad.
 • Undersök i första hand åtgärder som minskar husets energibehov. Om du har otillräcklig isolering, överväg tilläggsisolering på vinden, fasaden eller förbättring av fönstren.
 • Diskutera med en energi- och klimatrådgivare. Vilket uppvärmningssystem passar dina förutsättningar? Välj det bästa uppvärmningssystemet för ditt hus.
 • Budgetera. Ta in anbud från olika leverantörer.
 • Sätt igång!

Senast uppdaterad: 2018-11-02

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

 • Posted on: 2019-06-28
 • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like