Bygga om eller nytt

Att bygga om ett hus eller bygga ett nytt hus är spännande! Genom att tidigt fundera på hur huset kan bli energieffektivt har du goda möjligheter att minska dess framtida energibehov. En energieffektiv lösning kan ibland vara lite dyrare vid investeringstillfället men lönar sig ofta i längden.

Att bygga ett nytt hus är ett stort åtagande och det är mycket att tänka på och ta ställning till. En större renovering eller ombyggnad kräver också en hel del planering. I planeringsskedet är det lätt att glömma bort framtida driftskostnader och bara titta på vad investeringskostnaderna blir. Uppvärmning är dock en stor post i de framtida utgifterna. Bor du i ditt nya hus under 20 års tid kommer du troligtvis lägga mellan 200 000 och 300 000 kr på uppvärmning och hushållsel under denna tid. Har du ett äldre hus som du bygger om kommer du antagligen betala ännu mer. Stiger energipriserna blir det naturligtvis dyrare.

För att minska kostnaderna och miljöbelastningen kan du överväga möjligheten att välja bättre energiprestanda på huset, eller de renoverade delarna, än vad som är standard hos leverantörer. Boverkets byggregler är minimikrav, vilket inte är detsamma som den ekonomiskt mest optimala lösningen.

I Boverkets byggregler anges vilken energianvändning huset får ha med hjälp av ett primärenergital. För nybyggnation är primärenergitalet 90 kWh/m2. Tyvärr nöjer sig de flesta husleverantörer med att precis klara reglerna. Det sker dock en stor utveckling nu när det gäller olika sätt att bygga energieffektiva hus. Vid ombyggnation ska strävan vara att uppfylla byggreglerna enligt ovan, men om det inte går finns det utsatta värden för exempelvis klimatskalet som ska eftersträvas. 

Inspirationsbroschyren Klimatsmarta hus

Vill du veta hur det är att bygga och bo i ett klimatsmart hus? I vår broschyr Klimatsmarta hus presenteras fem exempel på energi- och klimatsmarta hus som byggts i Stockholmsregionen. Vi har intervjuat de som bor i husen och de delar med sig av sina erfarenheter om hur det är att bo i klimatsmarta hus.

Min husguide

Min husguide är en kostnadsfri tjänst som utvecklats av Sustainable Innovation i samverkan med BeSmå, ett 15-tal organisationer och ett 40-tal energi- och klimatrådgivare. I guiden kan du läsa om mer än 50 energismarta renoveringsåtgärder som kan minska dina kostnader och miljöpåverkan samtidigt som inomhusmiljön och komforten blir bättre. 

Åtgärderna är indelade i tre kategorier för att bättre matcha dina renoveringsbehov: underhåll, enklare åtgärder och större åtgärder. Utöver konkreta åtgärdsförslag finns en sida med allmäna råd där du bl.a. kan läsa om ekonomi, bidrag och krav på utförande.

Gå gärna in på verktyget och se vilka åtgärder du kan identifiera för just ditt hus förutsättningar!

Senast uppdaterad: 2020-01-30

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like