Broschyrer & Faktablad

Här hittar du en samling av alla broschyrer och faktablad som är relevanta för dig som bor i småhus.

Senast uppdaterad: 2016-05-11

UPPVÄRMNING
     Ackumulatortank - faktablad
     Ackumulatortankar - broschyr från Energimyndigheten
     Bergvärmepump - faktablad
     Checklista för offert på värmesystem - faktablad
     Checklista vid köp av värmepump - information från SKVP
     Direktverkande el - faktablad
     Elda rätt - broschyr från Naturvårdsverket
     Fjärrvärme - faktablad
     Fjärrvärme undercentral - faktablad
     Frånluftsvärmepump - faktablad
     Luftluftvärmepump - faktablad
     Luftvattenvärmepump - faktablad
     Oljevärme - faktablad
     Pellets - faktablad
     Solfångare - faktablad
     Tänd i toppen, bättre brasa - broschyr från Naturvårdsverket
     Varmvattenberedning - faktablad
     Vedeldning - faktablad
     Välj rätt värmepump - broschyr från Energimyndigheten
     Värme i villan - broschyr från Energimyndigheten
TILLÄGGSISOLERING & FÖNSTER
     Att tilläggsisolera hus - broschyr från Energimyndigheten
     Fönster - faktablad
     Fönsterrenovering med energiglas - broschyr från Energimyndigheten
     Tilläggsisolering - faktablad
VENTILATION
     Faktablad - FTX i en befintlig byggnad
     Faktablad - Tips för att kontrollera din ventilation
     Innemiljö, ventilation och radon - faktablad
     Ventilera rätt - broschyr från Energimyndigheten
SOLENERGI
     Checklista för dig som vill skaffa en solcellsanläggning
     Goda exempel - Villa med solceller i Sundbyberg
     Goda exempel - Villor med solceller i Botkyrka och Täby
     Installera solceller, steg för steg för småhusägare - faktablad
     Producera din egen el med solceller - broschyr från Energimyndigheten
     Producera din egen el med solceller - för privatpersoner
     Solceller - faktablad
     Solcellsguide, hur du går tillväga för att installera solceller - från Energimyndigheten
     Solenergi - broschyr från Energikontoret Skåne
     Solfångare - faktablad
     Solklart solvärme - broschyr från Energimyndigheten
EL I HEMMET
     Belysning - faktablad
     Belysning i kök och badrum - faktablad
     Belysning i vardags- och sovrum - faktablad
     Din elräkning - faktablad
     Förnybar el - faktablad
     Hushållsel - faktablad
     Ljusguide - broschyr från Energimyndigheten
FRITIDSHUS
     Fritidshus - faktablad
     Omvandling av fritidshus till permanentboende - faktablad
BYGGA OM ELLER NYTT
     Att bygga energieffektivt - broschyr från Energikontoret Skåne
     Klimatsmarta hus - broschyr från Energi- och klimatrådgivningen
     Nybyggnad - faktablad
     Ombyggnad - faktablad
FIXA LADDPLATS
     Leverantörer som medverkat vid seminarier nov 2019
     Presentation från Småhus-seminarium nov 2019
     Steg för steg-guide för att fixa laddplats
     Vanliga frågor och svar om att fixa laddplats
     Vägledning för att ansöka om ladda hemma stödet
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like