Belysning

Det finns två sätt att minska energianvändningen för belysning, dels genom att minska tiden som belysningen används och dels genom att använda mer energieffektiva lampor. Ett första steg är därför att släcka lamporna när ljuset inte behövs.

Det finns idag flera olika ljuskällor som är energieffektiva, ger ett bra och behagligt ljus och har en lång livslängd. För privatpersoner talar vi då huvudsakligen om LED-lampor och kompaktlysrör. Glödlampan har fasats ut inom EU, vilket innebär att lamporna inte får importeras, men kvarvarande lampor får säljas och användas. År 2016 skärptes kraven för halogenlampor, och år 2018 kommer även de att fasas ut enligt EUs ekodesigndirektiv. Idag ska alla lampor som säljs inom EU ha en energimärkning, håll utkik efter den och jämför de olika lamporna i butiken!

Du sparar både tid och pengar på att byta ut dina glöd- och halogenlampor, i exemplet nedan visas en kostnadsjämförelse mellan en glödlampa och en LED-lampa. LED-lampan håller 30-40 gånger längre än en glödlampa och använder ungefär en femtedel så mycket el.

LED-lampor, lysdiodlampor

LED-lampor finns i en rad olika modeller med olika färgtoner. En LED-lampa är cirka åtta gånger effektivare än en glödlampa och har mycket lång livslängd, upp till 50 gånger längre än en glödlampa. Var uppmärksam på kvaliteten när du köper en LED-lampa, ett bra tips är att se hur den lyser i affären. Kontrollera att du får rätt färgtemperatur; vill du att den ska ha samma varma ljus som glödlampan ska färgtemperaturen vara ungefär 2 700 - 3 000 K. Högre temperatur ger ett vitare ljus vilket kan vara bra vid arbetsbelysning. En annan viktig parameter är färgåtergivningen, som anges med ett Ra-index. Ra-värdet ska vara minst 80, och ett värde på 100 motsvarar glödlampans färgåtergivning. 

Återvinning: Som el- och elektronikavfall.

Kompaktlysrör

Kompaktlysrör eller lysrörlampor (kallas ibland även lågenergilampor) kan beskrivas som ett tunt lysrör som har vikts ihop flera gånger. De finns i olika former och färgtoner. Lampan har ofta ett yttre hölje som gör att de ser ut som en glödlampa. Lågenergilampan är cirka fem gånger effektivare än glödlampan och håller ungefär 10 - 15 gånger längre. Tyvärr innehåller lågenergilampan lite kvicksilver, vilket gör den till ett lite sämre alternativ jämfört med LED ur miljösynpunkt. Läs Energimyndighetens test av lågenergilampor.

Återvinning:  Som el- och elektronikavfall.

Halogenlampor

Halogenlampor finns också i många modeller. Det är en sorts glödlampa och kallas därför ofta halogenglödlampa. En del ser ut som äldre glödlampor men är 1,5 - 2 gånger effektivare. Halogenlampan har en tjock glasdel som omger glödtråden och blir mycket varm, ca 2 500 °C. Halogenlampan håller två till tre gånger längre än en glödlampa. Kraven på halogenlampan skärptes år 2016 och den kommer att fasas ut år 2018.

Återvinning: Som el- och elektronikavfall.

Lysrör

De vanligaste typerna av lysrör kallas T8 och T5. Benämningen kommer från lysrörens diameter, där siffran motsvarar antalet åttondelar av en tum. T8-lysröret sitter ofta i äldre armaturer med driftdon, kondensator och glimtändare. Det tar tid innan lysröret tänds helt och flimmer kan uppstå. T5-lysröret passar i nyare armaturer med elektroniska högfrekvensdon (HF-don). Där tänds lysröret direkt och flimrar inte. Ett byte från T8 till T5 sänker energianvändningen med ca 25 %. Ett energieffektivt alternativ till det traditionella lysröret är LED-lysrör som idag ofta kan installeras i samma armatur som gamla lysrör men är minst dubbelt så effektiva.

Generellt rekommenderas det att hela armaturen byts ut vid ett byte till en ny typ av lampa, men det finns även lösningar där armaturen konverteras för att passa en annan lampa.

Vanliga frågor och svar:

Finns det energimärkning för lampor?

Det finns krav på lampor, både vad gäller energieffektivitet, kvalitet, livslängd och hur mycket av det ursprungliga ljusflödet som måste finnas kvar efter 6 000 timmar. Det finns även krav på bra färgåtergivning. Information om detta ska finnas på lampförpackningen. Lampor och armaturer är energimärkta, från A-G, där A++ är den mest energieffektiva.

Vilka lampor fungerar med dimmer?

Halogenlampor är dimbara och fungerar i vanliga armaturer. Även LED-lampor och lågenergilampor är dimbara men kräver i vissa fall särskilda dimmer. Läs på lampförpackningen om lampan är dimbar.

Ger inte lysrörslampor och LED ett flimrande ljus?

För de äldre typerna av lysrörslampor med konventionell förkoppling uppstår ett visst flimmer, på samma sätt som hos äldre typer av lysrör, av T8 eller T12-typ. Detta flimmer har frekvensen 2 x 50 Hz. Med elektroniska lågenergilampor och moderna lysrör så elimineras denna risk helt och hållet. Tack vare elektroniken så ändras nätspänningens 50 Hz till över 30 000 Hz hos ljuset hos de elektroniska lamporna. Därmed blir ljuset mycket lugnt och behagligt. Många klagar på ljusfärgen, flimmer och starttid hos lågenergilampor, men det beror ofta mer på bristande kvalitet än på själva lamptekniken. Vid tester där en lågenergilampa och en glödlampa placerats bredvid varandra i varsin bordsarmatur med en tygskärm kunde inte försökspersonerna avgöra vilken lampa som satt var.

Flimmer är inte ett problem för LED som teknik, men problem har visat sig uppstå vid användning av dåliga produkter och/eller vid bristfälliga installationer. Det finns idag inte några enkla sätt att mäta flimmer på utan man får fråga leverantörer vad som gäller för deras produkter.

Vilken effekt ska jag ha på lampan?

Du ska välja en LED- eller lågenergilampa med ungefär en femtedel så stor effekt som din glödlampa hade. En glödlampa på 40 W motsvarar ofta en LED- eller lågenergilampa med ca 8 W. Det är dock bättre att utgå från lumen-värdet, vilket anger ljusstyrka, då effekten inte är direkt kopplat till mängden ljus som avges från en lampa.

Glödlampor gör väl nytta eftersom de värmer huset?

Bara en liten del av värmen kommer till nytta och oftast på fel ställe! Det är dessutom endast under uppvärmningssäsongen som man får en fördel av denna överskottsvärme, resten av året är det rena förluster. I bästa fall kan spillvärmen från glödlampor utnyttjas till 50 procent om huset värms med direktverkande el och elementen har snabba och effektiva termostater. Regleringen är helt avgörande för hur stort det effektiva bidraget blir. Det visar en studie som utförts av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Det finns mycket effektivare sätt att värma huset än att använda glödlampor.

Fungerar lamporna i kyla?

LED och halogenlampor fungerar mycket bra i kyla. En lågenergilampa fungerar bäst när den har blivit varm. Det tar ofta några sekunder i rumstemperatur och längre tid i kyla. Det finns dock lågenergilampor som är tillverkade för att tända snabbt även under kalla förhållanden. Tändningstiden ska finnas angiven på förpackningen.

Hur mycket kvicksilver innehåller en lågenergilampa?

En lågenergilampa innehåller cirka 1,4 mg kvicksilver per lampa – det blir sammanlagt 1,4 kg för en miljon lampor. Kvicksilver är en farlig metall, så lamporna ska lämnas för återvinning i en särskild behållare vid insamlingen för el- och elektronikavfall.

Vad gör jag om en lågenergilampa går sönder?

Om lampan var kall när den gick sönder ska du samla upp resterna och lägga dem i en burk med lock. Torka upp med ett fuktigt papper och lägg det i burken. Använd inte dammsugare. Om lampan var tänd när den gick sönder så stäng dörrarna till rummet och vädra i en halvtimme. Ta sedan upp resterna som från en kall lampa. Burken ska lämnas till returhanteringen för farligt avfall.

Ger inte lysrör ett blåaktigt tråkigt sken?

Lampor som är märkta med en färgtemperatur på 4000 K eller högre har ett kallare/vitare sken än exempelvis glödlampan. Dessa lysrör kallas ofta kallvita. Idag är det mycket vanligare att lampor har ett varmare sken likt glödlampan, dessa kallas varmvita och har färgtemperaturen 2700 - 3000 K. Det är också viktigt hur lampan återger färger, så kallad färgåtergivning, eller Ra-index. Ljuskällan har en bra färgåtergivning om Ra-index är 80 eller högre. Titta också efter lampans ljusflöde som mäts i lumen. Hur stort ljusflöde per Watt som lampan ger blir ett mått på energieffektiviteten hos lampan. Idag måste dessa parametrar stå på lampförpackningen.

Ger lågenergilamporna UV-strålning?

Lågenergilampor avger en mycket låg nivå av UV-strålning som inte är farlig. Nivån ligger mycket långt under nivån i vanligt dagsljus och måste betraktas som försumbar. Ju längre bort från lampan man befinner sig, desto svagare är UV-strålningen. Fälten har låg styrka på några decimeters avstånd och är försumbara på en halvmeters avstånd. Även om man sitter alldeles intill en lågenergilampa, blir man bara utsatt för ungefär hälften av den strålning som är tillåten enligt gränsvärdet. Har man behov av att befinna sig väldigt nära ljuskällan kan man istället välja en LED-lampa (en halogenlampa blir i regel för varm för att det ska vara behagligt att vara så nära).

Hur mycket energi krävs det för att tillverka en lågenergilampa?

Det går åt fem gånger så mycket energi (1,5 kWh) att tillverka en lågenergilampa jämfört med en glödlampa men de håller ca 10 ggr längre och använder ca 75 procent mindre energi.

Vad händer med lågenergilamporna när de hamnat på återvinningsstationen?

Idag återvinns ungefär 90-100 procent av allt material i lågenergilampan. Precis som glödlampor, halogenlampor och lysdiodslampor ska de lämnas till återvinning. När lamporna tas om hand återvinns lyspulver som separeras från glas och metall. Kvicksilvret tas också om hand.

Senast uppdaterad: 2018-12-03

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like