Småhus

Vet du vad energin i ditt hus används till? Du som bor i villa, radhus eller annat typ av småhus har stora möjligheter att minska din egen energianvändning. På dessa sidor finns en hel del tips och råd om hur du påverkar allt ifrån din uppvärmning till din hushållsel.

En stor del av vår dagliga energianvändning sker i hemmet och det finns mycket du kan göra för att använda mindre energi. I det svenska genomsnittshuset används totalt ungefär 23 000 kWh per år, varav ungefär hälften går till uppvärmning, ungefär en femtedel till varmvatten och ungefär en fjärdedel till hushållsel. Energianvändningen varierar dock mycket mellan olika hus och påverkas av faktorer som byggnadsår, klimatzon, typ av konstruktion och de boendes beteende.

Vet du inte hur stor din energianvändning är? Energimyndigheten har tagit fram ett verktyg, Energikalkylen, där du schablonmässigt kan beräkna energianvändningen för uppvärmning och hushållsel i ditt hus. Du kan även se hur stora koldioxidutsläpp din energianvändning medför och vilka energisparåtgärder som skulle kunna passa ditt hus.

Senast uppdaterad: 2017-12-05

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like