Energi - Vad är det?

El, värme och rörelse är olika former av energi. Den mesta energin vi använder på jorden kommer från solen.

Energi finns i allt runt omkring oss; i vinden som blåser, i maten vi äter och i solens strålar. Utan energi skulle ingenting hända. Det skulle vara mörkt, kallt och utan rörelse. Allt levande på jorden behöver någon form av energi för att kunna leva. Energi kan inte skapas eller förstöras, den kan bara omvandlas mellan olika former. Efter alla omvandlingar blir det alltid värme kvar.

Några olika former av energi är till exempel:

  • Elektrisk energi eller en elektrisk ström gör att vi kan använda elektriska apparater hemma eller stora maskiner i fabriker. Våra nervceller i hjärnan behöver också elektrisk energi för att skicka signaler mellan varandra.
  • Kemisk energi, som finns i alla ämnen. Våra kroppar använder den kemiska energin från maten vi äter och omvandlar det till värme och energi till våra muskler. Ett annat exempel är när man eldar ved och det bildas både ljus och värme från den kemiska energin som finns i veden.
  • Rörelseenergi har alla saker som rör på sig, till exempel när man springer eller en bil som kör. Motorn i en bil omvandlar den kemiska energin från bränslet till värme som sedan används för att skapa rörelseenergi och få bilen att rulla.
  • Lägesenergi beror på hur högt ovanför marken något är. Lägesenergi används i vattenkraftverk för att skapa el. Då förvarar man vatten i stora dammar och sedan låter man vattnet strömma från en hög höjd ner till en lägre höjd.
  • Kärnenergi frigörs i kärnkraftverk när man delar en uranatom i flera delar. Det är också kärnenergin som skapar den farliga strålningen från avfallet från kärnkraftverken.

Senast uppdaterad: 2017-12-19

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like