El i klassrummet

Vet du hur mycket el som används i ditt klassrum?

Elanvändningen i ett klassrum är summan av den el som används till de enskilda apparaterna, exempelvis datorer och smartboards, och lamporna. Därför måste du först räkna ut hur mycket el som går åt till varje apparat och lampa och därefter summera elanvändningen för dessa.

För att kunna räkna ut hur mycket energi en apparat eller lampa använder måste du veta dess effekt och hur länge den används. Effekt mäts i watt (W) och tiden i timmar (h). Eftersom energi är effekt multiplicerat med tid mäts energi i wattimmar (Wh). Vill du få ett värde i kilowattimmar (kWh), som är tusen wattimmar, ska värdet i wattimmar divideras med 1000.

Börja med att inventera de apparater och lampor i klassrummet som använder el. Att inventera betyder att du för varje apparat eller lampa skriver ner dess effekt och hur länge den används. Du kan ladda ner och skriva ut nedanstående formulär som du kan fylla i, men du kan också göra ett eget.

Vill du räkna ut hur mycket elen kostar på ett år multiplicerar du energimängden med kostnaden för elen. El kostar idag cirka 1,5 kr per kilowattimme (det genomsnittliga totalpriset på el som betalas av hushållskunder enligt SCB, 2017). Då måste du först göra om wattimmarna (Wh) som du räknade fram i formuläret till kilowattimmar (kWh).

 

El kan produceras på många olika sätt. Vid en del typer av elproduktion bildas också koldioxid. Den nordiska elproduktionen släpper ut ungefär 0,1 kg koldioxid per kWh. För att räkna ut hur mycket koldioxid som bildas på grund av elanvändningen i klassrummet multiplicerar du energimängden med 0,1.

 

Lycka till! 

Senast uppdaterad: 2019-06-13

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like