Vill du ha besök av Klimatvågen?

Med Klimatvågen kan du väga din dagliga klimatpåverkan!

Alla produkter, tjänster och resor som du köper bidrar till växthusgasutsläpp som gör att jorden blir varmare – det brukar vi kalla för en persons klimatpåverkan. Det är framförallt produktionen av produkter som är energikrävande. Råvaror ska odlas eller utvinnas, förädlas i en fabrik och bli en produkt som till slut transporteras till en butik.

I Klimatvågen tar du en shoppingkorg och plockar åt dig det som du konsumerar varje dag. När du ställer shoppingkorgen på vågen så ser du hur stor din klimatpåverkan är.  Vikten på påsarna motsvarar utsläppen av växthusgaser per person och dag. När du ställer dem på vågen omvandlas skalan till antal jordklot som skulle behövas om alla konsumerade som du eller till ton växthusgaser som släpps ut varje år.

Främsta syftet med Klimatvågen är att få igång en diskussion om konsumtionens och energianvändningens klimatpåverkan. Kontakta oss om ditt företag eller förening vill ha ett besök av Klimatvågen, så ska vi se om det går att ordna!