Utan bilen-dealen

 

Vill du och ditt hushåll prova att leva utan egen bil i tre månader?

Nu söker vi totalt tjugo familjer som vill prova att leva utan egen bil i tre månader under hösten. De alternativ som kommer erbjudas till bilen är elcykel, ellastcykel med plats för minst två barn, kollektivtrafikkort samt ett antal livlinor med bilpool, hyrbil eller annan typ av bildelningstjänst.

Provperioden kommer vara 1 september till 30 november.

Vem kan vara med?

Vi söker er som…

  • Är ett hushåll med minst två personer
  • Är nyfikna på om ni kan klara er utan egen bil
  • Har minst en bil som används flera gånger i veckan
  • Har möjlighet att ersätta majoriteten av bilresorna med elcykel, lastcykel och/eller kollektivtrafik
  • Är eller vill bli aktiva på instagram och facebook och tycker det är kul att berätta om ert liv i sociala medier
  • Gärna ställer upp på intervjuer och medieinslag i kommersiella/publika mediekanaler

För att delta behöver alla i ert hushåll förbinda sig till att inte använda er bil/bilar under hela tremånadersperioden och berätta om ert liv utan egen bil på sociala medier. En av er som söker måste ha fyllt 18 år vid ansökningstillfället.

Hur anmäler vi oss?

Via länken nedan fyller ni i era uppgifter för att ansöka om att delta i kampanjen. För att söka måste ni vara bosatta i någon av följande kommuner: Botkyrka, Danderyd, Haninge, Huddinge, Håbo, Nacka, Nynäshamn, Salem, Stockholms stad, Sundbyberg, Sollentuna, Tyresö eller Österåker.

Sista anmälningsdag är 12 april.

Anmäl er här!

 

Senast sista maj kommer ni få besked om ni blivit utvalda att medverka i utmaningen.

Vi följer utvecklingen och kommer eventuellt anpassa projektets upplägg och tidsramar så att det passar rådande omständigheter med anledning av coronaviruset. 

 

Läs mer om villkor och regler

Villkor för urval

Urvalet görs av Energi- och klimatrådgivningen i samarbete med medverkande kommuner. Urvalet kommer bland annat baseras på nuvarande resvanor, motivering och var ni bor. Vi eftersträvar även diversitet i sammansättningen av familjer som går vidare.

Villkor och regler för deltagande

Under kampanjperioden 1 september till 30 november förbinder sig hushållet att inte använda sin/sina bilar (med undantag för ev start för att underhålla bilens motor och bromsar). Ni kommer bi ombedda att ta en bild på mätarställningen före och efter provperioden för att säkerställa detta.

En förutsättning är även att ni gör minst fem inlägg på sociala medier under perioden om ert resande utan egen bil. Alla inlägg som görs ska ha hashtagen #utanbilendealen2020. Er profil behöver vara öppen under kampanjperioden så att alla som vill kan ta del av era upplevelser. Ni förväntas även medverka i eventuella reportage eller annan medial uppmärksamhet och är införstådda med att era erfarenheter kommer att spridas i Energi- och klimatrådgivningens samt medverkande kommuners mediekanaler. Innan och efter er medverkan behöver ni svara på en resvaneundersökning samt frågor om era upplevelser av att vara utan egen bil under tre månader.

Ni förväntas kunna delta på ett uppstartsmöte på er kommun någon gång under slutet av april, mötet kan komma att hållas digitalt med anledning av covid-19.

 

Här kan du läsa om hur vi behandlar personuppgifter inom projektet Utan bilen-dealen.

 

Om Projektet

Utan bilen-dealen är en del av projektet Fossilfritt 2030 - Stockholms län. Det finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden samt BioDriv Öst, Stockholms stad och Energikontoret Storsthlm. Länsstyrelsen i Stockholms län och Region Stockholm är stödjande parter till projektet.