Utan bilen-dealen

 

Om Utan bilen-dealen

Utan bilen-dealen är projektet där 25 hushåll från 13 kommuner i Stockholmsregionen får prova att leva utan egen bil i tre månader i höst, 1 september till 30 november. De alternativ som erbjuds till bilen är exempelvis elcykel, ellastcykel med plats för minst två barn, kollektivtrafikkort samt ett antal livlinor med bilpool, hyrbil eller annan typ av bildelningstjänst. Vilka alternativ som erbjuds anpassas efter hushållets behov.

Anmälan stängde den 12 april och vi jobbar just nu med att välja ut vilka som blir våra utan bilen-ambassadörer. De hushåll vi söker består av minst två personer som äger minst en bil som används flera gånger i veckan. Hushållen ska ha möjlighet att ersätta majoriteten av de bilresor de gör vanligdags med cykel och/eller kollektivtrafik. För att vara goda ambassadörer och kunna inspirera andra till en mindre bilberoende vardag ska de vara aktiva på sociala medier och gärna ställa upp på intervjuer och andra medieinslag i kommersiella kanaler.

Som utan bilen-ambassadör förbinder man sig därför till att inte använda den egna bilen/bilarna under hela tremånadersperioden och att dela med sig av sina erfarenheter på sociala medier.

Senast sista maj de som anmält sig få besked om de blivit utvalda att medverka i utmaningen.

Under sommaren kommer utan bilen-ambassadörerna presenteras närmare på den här sidan. Här kommer ni under hösten få fortlöpande rapporteringar från deltagarna.

 

Covid-19
Vi påverkas naturligtvis som alla andra av spridningen av covid-19. Vi följer därför noggrant myndigheternas rekommendationer och kommer anpassa projektets upplägg och tidsramar utifrån den situation som råder. Anmälan för att delta i projektet är nu öppen, men testperioden är förlagd till hösten, 1 september – 30 november. 

 

Läs mer om villkor och regler

Villkor för urval

Urvalet görs av Energi- och klimatrådgivningen i samarbete med medverkande kommuner. Urvalet kommer bland annat baseras på nuvarande resvanor, motivering och var ni bor. Vi eftersträvar även diversitet i sammansättningen av familjer som går vidare.

Villkor och regler för deltagande

Under kampanjperioden 1 september till 30 november förbinder sig hushållet att inte använda sin/sina bilar (med undantag för ev start för att underhålla bilens motor och bromsar). Ni kommer bi ombedda att ta en bild på mätarställningen före och efter provperioden för att säkerställa detta.

En förutsättning är även att ni gör minst fem inlägg på sociala medier under perioden om ert resande utan egen bil. Alla inlägg som görs ska ha hashtagen #utanbilendealen2020. Er profil behöver vara öppen under kampanjperioden så att alla som vill kan ta del av era upplevelser. Ni förväntas även medverka i eventuella reportage eller annan medial uppmärksamhet och är införstådda med att era erfarenheter kommer att spridas i Energi- och klimatrådgivningens samt medverkande kommuners mediekanaler. Innan och efter er medverkan behöver ni svara på en resvaneundersökning samt frågor om era upplevelser av att vara utan egen bil under tre månader.

Ni förväntas kunna delta på ett uppstartsmöte på er kommun någon gång under slutet av april, mötet kan komma att hållas digitalt med anledning av covid-19.

 

Här kan du läsa om hur vi behandlar personuppgifter inom projektet Utan bilen-dealen.

 

Om Projektet

Utan bilen-dealen finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och är en del av projektet Fossilfritt 2030 – Stockholms län.