Vind

Att tilläggsisolera vinden är ofta ett enkelt och relativt billigt sätt att spara energi. Det är viktigt att se till så att vinden är rätt ventilerad efter tilläggsisoleringen och att fuktig inomhusluft inte släpps upp eftersom det kan skapa fukt- och mögelproblem.

Om vinden är enkel att komma åt och inte utnyttjas till andra ändamål, som exempelvis vindsförråd, kan en tilläggsisolering göras.  Det är lönsamt att tilläggsisolera upp till en total isolertjocklek på ca 40-50 cm. Åtgärden återbetalar sig ofta snabbt tack vare att det är en relativt billig åtgärd som har stor effekt på energiförlusterna.

Om den gamla isoleringen består av kutterspån som är torr och frisk kan den ligga kvar under den nya isoleringen. Man kan isolera med lösull eller skivor av isolering. Om lösull används går det lätt att sprida ut isoleringen och det är lättare att få in isoleringen i vinklar och vrår. Exempel på några tillverkare som har information om hur du själv kan isolera ditt hus är Paroc, Isover och Ekofiber.

Efter tilläggsisoleringen blir luften på vinden kallare och därmed får sämre förmåga att "ta till" sig fukt. Om fuktig luft kommer upp på vinden riskerar den att kondensera på kalla takytor och på sikt orsaka mögelskador. Det är därför viktigt att se till att vinden är rätt ventilerad även efter att åtgärden genomförts för att minska risken för kondens och mögel. Se även till att fuktig inomhusluft inte kan komma upp på vinden via exempelvis vindslucka, eldosor, infällda lampor eller vid rörgenomföringar genom vindsbjälklaget. Man ska också vara särskilt noggrann så man inte täpper igen öppningarna vid takfoten.

När huset har tilläggsisolerats behöver man göra en injustering av värmesystemet. Det betyder att värmetillförseln till vissa lägenheter kan behöva ändras. Exempelvis brukar inte de lägenheter som ligger under vinden behöva ha lika mycket värme i och med att taket inte längre är kallt.

I vårt beräkningsverktyg kan du göra en grov beräkning av hur mycket du kan spara genom att tilläggsisolera. För noggrannare beräkningar finns program på flera av isoleringsföretagens hemsidor. 

Senast uppdaterad: 2017-02-23

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like