Värmepanna

En värmepanna är kopplad till ett vattenburet system och använder el, pellets, olja, ved eller gas som värmekälla.

Nedan kan du läsa mer om de olika typerna av värmepannor.

Olja

Under 50-, 60- och 70-talen var olja det dominerade uppvärmningsalternativet i flerbostadshus i Sverige. Användningen har minskat kraftigt sedan dess. Idag står olja för ca en procent av den totala energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i flerbostadshus. Olja har under flera år varit ett relativt billigt bränsle, men har under senaste åren ökat kraftigt i pris. Det är ett fossilt bränsle som vid förbränning producerar koldioxid som bidrar till växthuseffekten. Även partiklar som är skadliga för människors hälsa bildas.

Biobränsle

Idag finns det väl utvecklad och beprövad teknik för att elda biobränslen i både små och stora anläggningar. Förbränningen sker helt automatiskt på samma sätt som vid eldning av olja. En biobränsleeldad värmecentral består vanligen av ett bränslelager, en anordning som matar pannan med bränsle, själva pannan, kanaler för rökgas, eventuellt en ackumulatortank samt en skorsten. Det finns flera typer av biobränslen, exempelvis ved, flis, pellets, briketter, pulver, halm och spannmål. Pellets är det biobränsle som är vanligast för små och medelstora pannor.

Elpanna

I en elpanna värms varmvatten med elpatron innan det går ut till husets värmesystem. Att värma upp bostäder med el är både dyrt och ineffektivt. Eftersom det redan finns ett vattenburet distributionssystem i ett hus med elpanna finns goda förutsättningar att byta till ett mer miljövänligt alternativ som värmepump, fjärrvärme eller biobränslen.

Senast uppdaterad: 2016-09-16

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like