Val av värmesystem

Vilket värmesystem som passar er fastighet beror bland annat på värmebehovet för fastigheten och de lokala förutsättningarna.

El, olja eller fjärrvärme har varit de traditionella energislagen för uppvärmning av fastigheter. Idag finns flera alternativ så som värmepump eller pellets. Vilket system som är bäst ur lönsamhets- och miljösynpunkt beror bland annat på de lokala förutsättningarna (som markförhållanden och möjlighet att ansluta till fjärrvärmenät) och fastighetens energibehov. Innan ni beslutar er för att byta värmesystem så bör ni se över om fastighetens värmebehov kan minskas. Det kan i många fall leda till att ni kan köpa in ett mindre och billigare värmesystem. Ibland kan en energieffektiviserande åtgärd vara mer lönsam än att byta uppvärmningssystemet. En bra början är att se över om värmesystemet är rätt injusterat.  

I tabellen nedan finns en kortfattad beskrivning av några vanliga uppvärmningsformer. En mer utförlig beskrivning finns under respektive system. 

Kombination av system

Det är ganska vanligt att kombinera olika energislag för uppvärmning i flerbostadshus. Det är främst berg-, jord- eller sjövärmepump eller el som kombineras med olja, ved, flis, fjärrvärme eller annat. 

Senast uppdaterad: 2016-06-20

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like