Tilläggsisolering & Fönster

Mycket av den värme som tillförs ett hus försvinner ut genom husets klimatskal, det vill säga genom tak, väggar, fönster, dörrar och golv. Hur mycket värme som läcker ut beror på hur välisolerat huset är.

I äldre flerbostadshus finns ofta ett behov av att minska värmeförlusterna genom klimatskalet. Förlusterna är ungefär fördelade enligt:

  • Tak, vind 8 %
  • Fönster 20 %
  • Väggar 20 %
  • Golv 3 %

Övriga förluster sker genom ventilation och spillvatten.

Att tilläggsisolera vinden är ofta en lönsam åtgärd.  Är fönstren av en äldre modell kan det vara läge att byta ut dem, eller ersätta en av rutorna med ett energiglas. Att tilläggsisolera fasaden innebär ofta stora kostnader men kan löna sig om den ändå behöver renoveras.

Om ert hus inte har fläktstyrd ventilation är det viktigt att se till att luftomsättningen inte försämras vid tilläggsisolering. I och med att luftläckaget in i byggnaden kan minska i samband med tilläggsisolering kan man behöva säkerställa att frisk luft kommer in i huset på andra sätt. Det kan exempelvis göras genom att låta otätheter vara kvar i övre kanten av fönsterbågen, sätta in springventiler i fönsterbågens övre del eller installera särskilda tilluftsventiler högt upp på väggarna i några rum i byggnaden. I andra fall kan elstyrda fläktsystem, som beskrivs i avsnittet om ventilation, behöva installeras. 

Senast uppdaterad: 2016-06-20

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like