Solcellsstöd

Regeringen har beslutat om ett investeringsstöd till solceller, som gäller företag, offentliga och privata organisationer samt privatpersoner. Om er förening betalar skatt kan ni även få skattereduktion för den el ni matar in på elnätet.

Investeringsstöd

Det statliga investeringsstödet för installation av solceller uppgår maximalt till 20 procent av installationskostnaden. Som mest kan 1,2 Mkr delas ut per solcellssystem och de stödberättigande kostnaderna får uppgå till max 37 000 kr plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. Installationen måste vara utförd senast 31 december 2020.

I dagsläget är det oklart när solcellsstödet betalas ut av Länsstyrelsen. Det fanns närmare 15 000 ansökningar i kön i mitten av mars 2019 och det är oklart vilka som kommer få ett beslut under året. Länsstyrelsen fattar beslut när de fått tillgång till de pengar som avsatts för beslut under 2019. Mer information om solcellsstödet och ansökningshandlingar på Länsstyrelsens hemsida.

Ansökan sker till Länsstyrelsen som också beslutar om stöd ska betalas ut.

Skattereduktion

Om er bostadsrättsförening betalar skatt kan ni få skattereduktion för den överskottsel ni matar in på elnätet. Som mest kan man få 60 öre per kilowattimme (kWh) för all el som matas in till elnätet, dock max 18 000 kronor per år. Skattereduktionen gäller för mikroproducenter, och för att räknas som en sådan får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Senast uppdaterad: 2019-08-27

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like