Mätning och reglering

Mät- och reglerutrustning är viktiga komponenter i ett effektivt och väl fungerande värmesystem. Genom att följa upp energianvändningen regelbundet är det lättare att upptäcka när något inte fungerar som det ska.

Reglerutrustning

Reglerutrustning vid byggnadens värmecentral (panna, värmepump eller fjärrvärmecentral) bör helst bytas med ett intervall om 15-25 år. Reglerutrustningen ser till, med hjälp av temperaturgivare (ute och/eller inne), att byggnaden får rätt värmeleverans beroende på temperaturen utomhus och/eller inomhus. Även annan utrustning i värmesystemet bör kontrolleras regelbundet. Några exempel på saker som kan medföra onödigt hög energianvändning är:

  • Reglerventiler fungerar inte
  • Temperaturgivare (ute och/eller inne) sitter felplacerade eller fungerar inte
  • Vatten går åt fel håll i shuntgrupper
  • Felaktig reglerkurva
  • Samma driftstrategier oavsett årstid

Kontrollera användningen

Samtliga mätare (el, vatten, värme och gas) bör läsas av minst en gång per månad. Det ger föreningen underlag för statistik som kan avslöja om något inte fungerar som det ska i byggnaden, exempelvis om det är en vattenläcka i systemet. För att värmeanvändningen under ett år ska vara jämförbar med ett annat år måste den ”normalårskorrigeras”, vilket innebär att man tar hänsyn till att utetemperaturen varierar mellan olika år. Normalårskorrigeringen görs månadsvis eller årsvis. Flera fjärrvärmeleverantörer erbjuder statistiktjänster och det finns även datorprogram som kan användas för att normalkorrigera värmeanvändningen.

Som komplement till de ordinarie mätarna kan fler mätare installeras. Exempelvis kan en flödesmätare som installeras före varmvattenberedaren, tillsammans med temperaturinformation, ge uppgifter om varmvattenanvändningen. En särskild elmätare före värmepumpen kan ge underlag till att bedöma om pumpen ger upphov till den avsedda besparingen.

Det är viktigt att göra medlemmarna i föreningen uppmärksamma på att även den gemensamma kostnaden för uppvärmning och varmvatten påverkar deras boendekostnad. I samband med fakturering av månadsavgiften kan information om föreningens energianvändning bifogas, gärna i kombination med olika energispartips.

Lägenhetsvis mätning

Individuell mätning och debitering (IMD) av uppvärmning och/eller varmvatten på lägenhetsnivå innebär att varje lägenhetsinnehavare betalar för sin energianvändning istället för att det ingår i hyran. Mätare läser då av hur mycket värme och/eller varmvatten respektive lägenhet använder på liknande sätt som för hushållsel.   

Senast uppdaterad: 2018-06-04

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like