Målstyrd energiförvaltning

Målstyrd energiförvaltning är ett pilotprojekt som syftar till att ta fram en avtalsmodell för bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsbolag som vill minska sin energianvändning. Pilotprojektet pågår till och med 2018 med målet att kontinuerligt minska energianvändningen i fastigheten samtidigt som inomhusklimatet bibehålls eller förbättras.

Bakgrunden är att det finns stor potential att spara pengar och energi enbart genom att optimera de befintliga systemen för värme, ventilation och belysning. För en bostadsrättsförening i Stockholm kan besparingen genom optimering ofta bli ca 20 procent och ibland större än så. 

Avtalsmodellen

Avtalsmodellen utformas som ett incitamentsavtal för att motivera entreprenören att löpande trimma de tekniska systemen så långt som möjligt. Det betyder att bostadsrättsföreningen/fastighetsbolaget och entreprenören som utför optimeringsuppdraget delar på vinsten som kommer från energibesparingen. De kommer tillsammans överens om hur vinsten ska fördelas. Under projekttiden har deltagande bostadsrättsföreningar fått hjälp med att handla upp energikartläggning, kontrakt för målstyrd energiförvaltning och att utvärdera hur arbetet fortlöper. De har haft tillgång till stöd från specialister inom energi, drift, ekonomi och fastighetsjuridik.

Vad händer efter 2018?

Projektet har avslutats i och med utgången av 2018. Under början av 2019 kommer en utvärdering ske med de bostadsrättsföreningar, energitjänsteföretag och andra aktörer som deltagit i projektet. Ett slutseminarium planeras till våren och en slutrapport skickas till Energimyndigheten vid halvårsskiftet.

Medverkande aktörer

Projektet Målstyrd energiförvaltning leds av Stockholms stad i samarbete med Energi- & klimatrådgivningen i Stockholmsregionen. Övriga medverkande aktörer är Energieffektiviseringsföretagen (EEF), Fastighetsägarna, HSB, Riksbyggen, SBC, Sjöstadsföreningen Hammarby Sjöstad/Electricity och Sveby. Projektet finansieras av Energimyndigheten och medverkande aktörer.

Kontakta Mika Hakosalo mika.hakosalo@stockholm.se eller Eva Jernnäs eva.jernnas@stockholm.se för mer information.

Senast uppdaterad: 2019-05-27

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like