Fönster

Fönster står för relativt stora värmeförluster i ett hus, ca 35 procent av värmeenergin i en fastighet ”strålar ut” genom fönster och dörrar. Energieffektiva fönster och dörrar ger, förutom sänkt energianvändning, också minskat kallras och buller utifrån.

Förutom värmeförluster bidrar fönster också till att det uppkommer köldbryggor i byggnaden. Köldbryggor är dåligt isolerade delar av byggnaden där värme riskerar att läcka ut. Precis som vid tilläggsisolering av fasaden är ett byte till energieffektiva fönster oftast bara lönsamt när dina fönster ändå behöver bytas ut på grund av att de är gamla och slitna. Undersök alltid om kommunens detaljplan sätter några begränsningar för hur fasaden får ändras.

För att veta hur energieffektivt ett fönster är ska du ta reda på dess U-värde. Ju lägre U-värdet är desto bättre värmeisoleringsförmåga har fönstret. Tänk också på att ställa krav på att U-värdet ska gälla hela fönsterkonstruktionen, inklusive fönsterramen. Ett vanligt tvåglasfönster har ett U-värde på ca 2,9 W/m2 K, medan ett modernt energieffektivt fönster kan ha ett U-värde på ca 0,7-0,8 W/m2 K.

Ett tvåglasfönster kan förbättras genom att man byter det inre glaset till ett lågemissionsglas eller till en tvåglas isolerruta. Om inte fönstren behöver bytas ut är denna åtgärd oftast den mest lönsamma. Den har också fördelen att den inte förändrar fasadens utseende. Att byta till en lågemissionsruta ger ett U-värde på ca 1,9 W/m2 K, vilket innebär att värmeförlusten genom ett sådant är ca 170 kWh/m2 och år. Byte till en tvåglas isolerruta ger U-värde ca 1,3 W/m2 K, där värmeförlusten är ca 120 kWh/m2 och år. Detta kan jämföras med värmeförlusten för ett vanligt tvåglasfönster som är ca 270 kWh/m2.

När fönster tätas bör det utföras med hänsyn till husets ventilation för att se till att det inte försämrar ventilationen. Fönstertätning passar bäst i hus med balanserad och styrd ventilation, s.k. FT-ventilation (från- och tilluftsventilation).

Energibesparing vid fönsterbyte

Energimärkning, eller EQ-märkning, av fönster är ett frivilligt system som har funnits sedan 2006 och som initierades av Energimyndigheten. På EQ Fönsters hemsida kan du räkna ut hur mycket energi du kan spara när du byter till mer energieffektiva fönster.

Senast uppdaterad: 2018-06-04

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like