Fasad

När fasaden i ditt hus behöver bytas ut eller renoveras kan du samtidigt se över om husets ytterväggar har tillräckligt med isolering. Tilläggsisolering av fasaden är oftast mest lönsam om du ändå behöver åtgärda fasaden.

Genom att tilläggsisolera ditt hus får du både en minskad värmeanvändning och ett bättre inomhusklimat. Det finns många olika isolermaterial att välja mellan; sten- och glasull, olika kvaliteter av cellplaster samt flera olika naturfiberbaserade material. De olika materialen har olika egenskaper och måste därför användas på rätt sätt för att fungera bra och för att undvika skador på huset. Tänk på att tjockleken på tilläggsisoleringen inte alltid är en indikator på materialets isoleringsförmåga. En alltför tjock isolering kan medföra merkostnader om exempelvis fönster behöver flyttas ut till den nya ytterväggen eller att takfoten behöver förlängas.

Det är bäst att tilläggsisolera fasaden utifrån. Det gör att den gamla väggen blir torrare och man undviker att få värmeläckage vid anslutningar till innerväggar och bjälklag. Undersök alltid om kommunens detaljplan sätter några begränsningar för hur fasaden får ändras. I vissa fall, exempelvis i kulturhistoriskt värdefulla byggnader, där fasaden inte får ändras kan isoleringen göras inifrån. Att göra det kräver dock stor noggrannhet och grundlig planering. Om det görs på fel sätt kan fukt- och mögelproblem uppkomma. 

Senast uppdaterad: 2016-06-20

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like