Energideklaration

En energideklaration innehåller information om en byggnads energianvändning.

I en energideklaration ingår bland annat uppgifter om:

  • byggnadens uppvärmda area (Atemp),
  • energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsel,
  • byggnadens värme- och ventilationssystem,
  • eventuella åtgärdsförslag för att minska energianvändningen
  • om radonmätning är utförd och i så fall uppmätt värde

Sedan januari 2014 innehåller energideklarationer energiklasser. Energiklass A står för en låg energianvändning och energiklass G för en hög användning. Energiklass C motsvarar de krav som ställs på ett nybyggt hus. Energideklarationer som är gjorda före den 1 januari 2014 saknar ofta energiklass.

Boverket är tillsynsmyndighet och utformar regler om energideklarationer. Boverket håller även i det register där alla energideklarationer finns samlade. Energideklarationen görs av en oberoende energiexpert och är giltig i 10 år.  På Boverkets hemsida kan du läsa mer om energideklarationer, söka i registret efter energideklarationer samt hitta certifierade energiexperter som kan göra energideklarationer.

Senast uppdaterad: 2016-06-20

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like