Driftel

Driftel är den del av fastighetselen som behövs för att uppfylla byggnadens behov. Det går att göra stora besparingar genom att styra utrustningen så att den bara används när den behövs eller genom att byta ut gamla apparater och utrustning till mer energieffektiva alternativ.

Driftel i ett flerbostadshus är den el som relaterar till byggnadens behov, exempelvis:

  • belysning i allmänna utrymmen
  • motorer
  • ventilationsfläktar
  • pumpar i värmesystemet
  • hissar
  • tvättstuga
  • elvärmekablar

Rätt belysning i allmänna utrymmen och energieffektiv utrustning i tvättstugan är exempel på enkla men effektfulla åtgärder som kan spara energi. Ofta är belysningen i trapphuset och hissen på dygnet runt. Genom att styra eller dimmra ned ljuset kan energianvändningen sänkas mycket. Det brukar även löna sig att se över utomhusbelysningen. Ljuskällorna kanske inte är så många, men de har ofta stor effekt, vilket i sin tur leder till hög elanvändning. Byt därför ut ljuskällorna till energieffektiva och installera ljusstyrning exempelvis närvarosensor, skymningsrelä eller tidsstyrning.

Tvättstuga

I tvättstugan används mycket energi. Eftersom det har skett en snabb teknikutveckling, både avseende energi- och vattenanvändning, kan det vara värt att byta ut maskiner som är äldre än 10 år. Moderna tvättmaskiner kan anslutas till både varm- och kallvatten vilket minskar elanvändningen. Torkutrustning med elvärmda torkskåp och torktumlare drar oftast mest energi i en tvättstuga. Det är därför viktigt att centrifugeringen i tvättmaskinerna är bra eftersom det förkortar torktiderna.

Idag finns det energisnåla torkskåp med värmepumpteknik som använder mycket mindre energi jämfört med traditionella lösningar. Om ni inte har möjlighet att byta era gamla torkskåp eller torktumlare till nya, kan er gamla utrustning kompletteras med en fuktavkännare som hjälper till att stänga av apparaten när tvätten är torr. Undersök även möjligheterna till värmeåtervinning.  Befintliga torkskåp med stickkontakt kan utrustas med en fuktavkännare, ”Dry Switch”, som sätts mellan torkskåpet och vägguttaget. Torkrum brukar vara en stor energitjuv, särskilt om tvätten torkas med hjälp av en värmefläkt. Efter byte till modernare tvätt- och torkutrustning kan fastigheten eventuellt säkras ned, vilket sänker kostnaderna för det fasta elnätsabonnemanget.

Det är också viktigt att brukarna av tvättstugan får rätt instruktioner för hur utrustningen ska användas för att energianvändningen ska minimeras.  Exempel på sådana kan vara att maskinerna ska vara välfyllda, att rätt tvättprogram/temperatur väljs, att doseringen av mängden tvättmedel följs, att man centrifugerar med hög hastighet och att filter ska rengöras. Skriv gärna ut tipslista under lästips och sätt upp i tvättstugan så att fler boende blir energieffektiva tvättare.

Läs mer i vårt faktablad om tvättstugan som du hittar under lästips nedan.

Elavtal

Funderar ni på att byta elavtal? Tänk på att välja ett produktionsspecifierat elavtal, och gärna ett där elen producerats med förnybara energikällor och som är miljömärkt. Det finns flera hemsidor, exempelvis elpriskollen, som tagits fram av Energimarknadsinspektionen, där du kan jämföra avtal från olika elleverantörer.

Spillvatten

Det vatten som kommer in i en byggnad i form av dricksvatten värms i snitt upp från ca 8C till 20C. Detta uppvärmda vatten lämnar sedan huset via avloppssystemet och står för ungefär 17 procent av värmeförlusterna i ett flerbostadshus. Normalt är användningen av vatten (kall- och varmvatten) ca 160 liter per person och dag. För att minska användningen av vatten kan moderna kranar eller effektivare munstycken installeras. Ur energisynpunkt är det särskilt viktigt att begränsa användningen av varmvatten.  

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like