Bonus Malus

Bonus Malus -systemet reglerar fordonsskatten för nya personbilar, husbilar, lätta lastbilar och lätta bussar (påställda efter 1 juli 2018). Miljövänliga fordon premieras (bonus) med en lägre skatt, medan mindre miljövänliga fordon istället får en förhöjd skatt (malus).

Under sommaren 2019 införde regeringen det nya Bonus Malus-systemet som ersatte den tidigare supermiljöbilspremien. Syftet med systemet, som testas fram till den 1 juli 2021, är att uppmuntra klimatsmarta bilköp.

Bonus – till bilar med låga utsläpp

De fordon som är tagna i trafik före 2020 med koldioxidutsläpp på upp till 60 g/km och fordon tagna i trafik under 2020 eller senare med utsläpp av koldioxid på upp till 70 g/km anses vara miljöanpassade fordon. Dessa premieras med en bonus på maximalt 60 000 kronor.

Malus – förhöjd fordonsskatt

Malus innebär en förhöjd fordonsskatt under de tre första åren för bensin- och dieseldrivna personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar.

Äldre bilar

Äldre bilar som varit i trafik före 1 juli 2018 omfattas inte av Bonus Malus -systemet.

Nedan finns länk till Transportstyrelsens beräkningsprogram där du kan se din preliminära bonus eller din fordonsskatt.

Senast uppdaterad: 2020-01-16

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like