Ladda elbilar i BRFen

Det blir allt mer populärt för bostadsrättsföreningar att installera laddplatser. På denna sida kan ni läsa mer om hur ni också kan fixa laddplatser till er förening.

Snabba fakta

En laddstolpe kostar ca 20-50 000 kr och en laddbox ca 12-20 000 kr
En elbil drar i genomsnitt 1,5-2 kWh el per mil vilket motsvarar en kostnad på ca 4000 kr per år
Vad vill du läsa mer om?

Ladda elbilar i bostadsrättsföreningen

I takt med att antalet elbilar ökar blir också behovet av laddplatser större. Den bästa laddplatsen är bilens ordinarie parkeringsplats och som fastighetsägare blir det därför viktigt att kunna erbjuda laddplatser till de boende.

Ladda elbilar

En laddstation kan vara antingen en laddbox eller laddstolpe som har ett eller flera ladduttag/laddpunkter. En laddbox kostar ungefär mellan 12 000 och 20 000 kr för utrustning och installation. En laddstolpe kostar ungefär mellan 20 000 och 50 000 kronor för utrustning och installation. Just nu finns statligt stöd som kan täcka halva kostnaden, här kan du läsa mer om bidrag och stöd.

Laddhybridbilar och rena elbilar finns nu i många modeller som passar de flesta behov. Även om de ofta är dyrare i inköpskostnad än en fossildriven bil, gör den låga bränslekostnaden att de inte behöver vara det med ett längre tidsperspektiv. I genomsnitt drar en elbil ca 1,5-2 kWh el per mil. De innebär en kostnad på ca 2,5 kronor per mil, vilket motsvarar ca 350 kronor per månad eller 4 000 kr per år för genomsnittsbilisten.

Vid normalladdning, vilket passar bra där bilen står parkerad under en längre tid, laddas bilens batteri med ca 2 mil per timmes laddning vid installation på 1-fas 16 A. Det innebär en total laddtid på mellan 6 och 25 timmar beroende på vilken bilmodell som laddas. Oftast är bilen inte helt urladdad och behöver därför inte stå hela den tiden för att få full räckvidd.

Moms

Från januari 2020 behöver el, vatten och gas som inte ingår i avgiften och istället debiteras efter förbrukning beläggas med moms. Detta innefattar även föreningar som fixar laddplatser och debiterar de boende för den el som använts vid en laddplats. Föreningen kan behöva momsregistreras. Om totala värdet som debiteras under ett år understiger 30 000 kr kan föreningen dock bli momsbefriade. Läs mer hos Fastighetsägarna eller kontakta Skatteverket för att få mer information om hur detta påverkar er förening.

Ta hjälp av våra mallar

Några av de mallar vi har tagit fram är Sex anledningar att fixa laddplats som kan hjälpa er att övertyga era medlemmar.  Offertsvarsmallen är ett bra stöd för föreningen när det är dags att ta in och utvärdera offerter. Vi har även ett Exempel på intresseundersökning i BRFen som ni kan ladda ner och justera så det passar er och sedan använda för att höra vad era medlemmar tänker om laddplatser.

För boende i flerbostadshus

Bor du i lägenhet men sitter inte i styrelsen?  Här kan du läsa mer om hur du kan påverka i din BRF.

Samfälligheter

Bor du i en samfällighet? Här kan du läsa mer om vad som gäller för en samfällighet.

 

Steg för steg guide

Med vår steg för steg guide får er förening hjälp med hur ni kan gå tillväga för att installera laddplatser.

Fem anledningar att fixa laddplats till bostadsrättsföreningen

 • Användandet av elbilar ökar och fler behöver ladda elbilen: Den bästa laddplatsen är bilens ordinarie parkeringsplats. Att ladda vid hemmet är säkert och bekvämt.
 • Ingen avancerad installation: Det som behövs är framdragning av el och installation av en laddbox. Arbetet utförs av en certifierad elinstallatör och är inte avancerat. Det är viktigt att kolla med sitt nätbolag att det finns tillräckligt med ledig effekt i fastigheten och/eller i området.
 • Statliga pengar kan betala halva kostnaden: Det går att söka ekonomiskt stöd för halva investeringskostnaden hos Naturvårdsverket. Resterande kostnad kan tas ut genom höjd parkeringsavgift och investeringen medför då inte någon merkostnad för föreningen.
 • Flera föreningar har laddplatser: Allt fler bostadsrättsföreningar fixar laddplatser. Ta gärna kontakt med dem som redan installerat laddplatser för att få hjälp och stöd. Intresset är nu stort från de boende och många föreningar planerar en utbyggnad av fler laddplatser.
 • Ökar försäljningspriset på lägenheterna: En förening med laddplatser är attraktiv för potentiella lägenhetsköpare. Flera fastighetsmäklare bekräftar att det ger ökat intresse vid försäljning.

Frågor och svar

Vi får mycket frågor om laddplatser för flerbostadshus. Här har vi samlat de vanligaste.

Hur många laddplatser ska vi installera?

Tänk framåt och förbered för fler laddplatser än ni har behov av nu! Intresset väcks ofta när de första kommit på plats, vår rekommendation är därför att sätta upp så många som nuvarande säkring och kablar tillåter.

Ska vi välja fast kabel eller inte till laddplatsen?

En fast kabel vid laddplatsen är bekvämt för bilägaren, men om det är olika bilägare som kommer att använda laddplatsen är det bättre om var och en har med sin kabel som passar bilens uttag. Fasta kablar innebär fler saker som kan gå sönder och om laddaren är monterad där allmänheten passerar finns risk för skadegörelse. Ofta har elbilsägaren ett par olika kablar i bilen, se vidare under frågan nedan.

Vad är skillnaden på Typ 1- och Typ 2-uttag? Vilken typ ska vi välja?

 • Typ 1: Äldre modeller av asiatiska bilar har Typ 1-uttag. Dessa kan bara laddas med 1-fasladdning. Det finns kablar med Typ 2-uttag i ena ändan och Typ 1-uttag i andra ändan som kan användas vid laddplatser med Typ 2-uttag (detta går inte om laddplatsen är utrustad med en fast Typ 2-kabel).
 • Typ 2: Alla nya bilmodeller lanserade från år 2015 ska vara utrustade med Typ 2-uttag enligt EU-standard. Alla publika laddplatser ska från och med 2017 ha Typ 2-uttag enligt EU-direktiv. Typ 2-uttag är ett krav för att få statligt stöd för laddplatser.

 

Hur lång livslängd har en laddstation?

Naturvårdsverket och Energimyndigheten räknar med en ekonomisk livslängd på 15 år. Vissa leverantörer säger dock att den tekniska livslängden snarare är cirka 10 år.

Vad är en rimlig avgift för en p-plats med laddbox/laddstolpe inklusive el?

Ett exempel är att Stockholm Parkering AB, Stockholms stads helägda parkeringsbolag, tar ut en extra avgift om 400 kr + moms/månad för en p-plats med laddning. Då ingår både laddmöjligheten och elen. Elen som en genomsnittlig elbil använder kostar ca 350 kr/månad. Sedan kan kostnaden för investeringen och en rimlig avskrivningstid räknas in.

Stämmer det att en förening inte får ta betalt för den faktiska elanvändningen i kWh?

Nej. Före årsskiftet 2017/2018 blev bostadsrättsföreningen redovisningsskyldig till Skattemyndigheten och skyldig att betala energiskatt samt anmälningsskyldig avseende elcertifikat till Energimyndigheten. Detta upplevdes som administrativt krångligt.

Från årsskiftet 2017/2018 har skyldigheterna enligt ovan flyttas till nätinnehavaren och bostadsrättsföreningen kan numera mäta och debitera el efter förbrukad kWh. Föreningen kan behöva momsregistreras. Det går också att ta ut en schablonkostnad för elen om föreningen tycker att det är att föredra. Det finns också leverantörer av laddutrustning som kan mäta och debitera varje användare separat.

Vad kostar det att säkra upp fastigheten och skaffa ett större el-abonnemang om det behövs för att installera laddplatser?

Priserna kan varierna mellan nätbolagen. Exempel nedan från Ellevio på kostnad för olika storlekar på säkringar och avstånd från elnätets anslutningspunkt till tomtgräns:

25 A                  30 500 kr (+ ca 260 kr/m över 200 m)

63 A                  50 500 kr (+ ca 260 kr/m över 200 m)

125 A                75 500 kr (+ ca 260 kr/m över 200 m)

160 A                105 500 kr (+ ca 260 kr/m över 200 m)

Källa: www.ellevio.se, 2022-01-31.

Vad är laststyrning?

Laststyrning kan användas för att fastighetens säkring och elledningar ska klara av effektuttaget vid laddning och samtidigt ta hänsyn till övrig elanvändning i fastigheten. En nätanalysator känner av det totala effektuttaget och fördelar strömmen mellan de olika uttagen. Om effektuttaget blir för stort sätts ladduttaget i vänteläge tills överlasten upphör.

Behövs markägarens tillstånd för att installera laddstolpar och gräva kabel om bostadsrättsföreningen innehar fastigheten med tomträtt?

Tomträttshavare bör kunna dra fram elledningar utan tillstånd av markägaren, särskilt om ni redan har ledningar för motorvärmare som byts ut. För att vara på den säkra sidan bör ni kontrollera vad det står i tomträttsavtalet. Ofta går det även bra att höra av sig till exploateringskontoret i er kommun för att få information om det står något särskilt i ett specifikt tomträttsavtal.

Hur möjliggör vi säker laddning ur brandsäkerhetssynpunkt?

De flesta bränder där elbilar varit involverade har berott på felaktig laddning. Det viktigaste för att förebygga bränder vid laddning är därför att möjliggöra laddning med rätt utrustning, det vill säga med en laddbox eller laddstolpe. Anläggningen måste klara hög belastning under lång tid, det gör inte vanliga vägg- och motorvärmaruttag. Tips för säker laddning:

 • Välj utrustning som är CE-märkt.
 • Välj utrustning som har säkerhetsnivå Mode 3 (standard inom EU)
 • Allt elarbete ska utföras av en auktoriserad elinstallatör, kontrollera att företaget är registrerat hos Elsäkerhetsverket.
 • Välj en totalentreprenad så att samma leverantör ansvarar för utrustning, montering, ledningsdragning och installation.
 • Använd inte förlängningssladd eller grenuttag vid laddning.

 

Kan motorvärmaruttag användas för att ladda en medlems elbil/laddhybrid?

Motorvärmaruttag är inte lämpat för normalladdning annat än kortare tid och under uppsikt eftersom komponenter och kablar inte är gjorda för flera timmars laddning och den värmealstring som kan uppstå. Den jordade kabeln, med så kallad schucko-kontakt, som ofta medföljer elbilen ska endast ses som en reservlösning av elsäkerhetsskäl. Laddning med schucko-kontakt kan på sikt leda till överbelastning med exempelvis varmgång i eluttag, i kopplingspunkter och i elcentralen med risk för brand. Det kan också finnas en risk att fastighetens jordfelsbrytare inte skyddar vid fel om den inte är anpassad för laddning av elbilar. Använd inte förlängningssladdar eller grenuttag vid laddning.

Vad gäller juridiskt, kan en boende i bostadsrättsförening kräva av föreningen att få sätta upp en laddplats?

Nej, bostadsrättsföreningen som är fastighetsägare äger beslutet. En enskild medlem/boende kan inte kräva att få göra det utan fastighetsägarens/styrelsens tillåtelse. Undersök också vad föreningens stadgar säger.

Goda exempel

BRF Docenten fixar laddplats
BRF Docenten fixar laddplats
Det blir allt mer populärt för bostadsrättsföreningar att fixa laddplatser för elbilar. Här kan du läsa mer om hur din BRF kan gå till väga. Läs mer
BRF Haga har fixat laddplatser
BRF Haga har fixat laddplatser
Det blir allt mer populärt för bostadsrättsföreningar att fixa laddplatser för elbilar. Här kan du läsa mer om hur din BRF kan gå till väga. Läs mer
BRF Igelbäcken fixar laddplats
BRF Igelbäcken fixar laddplats
Det blir allt mer populärt för bostadsrättsföreningar att fixa laddplatser för elbilar. Här kan du läsa mer om hur din BRF kan gå till väga. Läs mer
BRF Sickla Kanal fixar laddplatser
BRF Sickla Kanal fixar laddplatser
Det blir allt mer populärt för bostadsrättsföreningar att fixa laddplatser för elbilar. Här kan du läsa mer om hur din BRF kan gå till väga. Läs mer
BRF Västermalmsterrassen fixar laddplats
BRF Västermalmsterrassen fixar laddplats
Det blir allt mer populärt för bostadsrättsföreningar att fixa laddplatser för elbilar. Här kan du läsa mer om hur din BRF kan gå till väga. Läs mer