Ladda din elbil hemma

Den bästa laddplatsen är bilens ordinarie parkeringsplats. Att ladda vid hemmet är enkelt och bekvämt. För dig som vill köpa elbil uppstår frågor om vad som krävs, vad det kostar och hur du ska gå tillväga för att installera en laddplats.
Vad vill du läsa mer om?

Ladda din elbil hemma

Att ladda hemma är det smidigaste sättet att ladda sin elbil. Bilen laddar sig själv medan du gör annat och du slipper åka till bensinstationen.

Har du eget garage, carport eller parkering intill husvägg är det oftast enkelt att fixa laddplats. Det som behövs är framdragen el och en laddbox. Billigast är en laddbox på väggen i ett garage eller utomhus. En laddstolpe kräver oftast markarbeten och kan bli dyrare. Utbudet av laddhybridbilar och rena elbilar blir allt större och nu finns modeller som passar de flesta behov. Även om de många gånger är dyrare i inköpskostnad än en fossildriven bil, gör den låga bränslekostnaden att den inte behöver vara det med ett längre tidsperspektiv. I genomsnitt drar en elbil ca 1,5-2 kWh per mil. De innebär en kostnad på ca 2,5 kronor per mil, vilket motsvarar ca 350 kronor per månad eller 4 000 kr per år för genomsnittsbilisten.

För att ladda din bil säkert hemma behöver du köpa en laddstation samtidigt som du köper din elbil. En laddstation kan vara antingen en laddbox eller laddstolpe som har ett eller flera ladduttag/laddpunkter. En laddbox kostar ungefär mellan 12 000 och 20 000 kr för utrustning och installation. En laddstolpe kostar ungefär mellan 20 000 och 50 000 kronor för utrustning och installation.

Privatpersoner kan utnyttja skattereduktionen för grön teknik vid installation av laddplats, här kan du läsa mer om bidrag och stöd.

Vid normalladdning, vilket passar bra hemma vid bostaden, laddas bilens batteri med ca 2 mil per timmes laddning vid installation på 1-fas 16 A. Det innebär en total laddtid på mellan 6 och 25 timmar beroende på vilken bilmodell som laddas. Oftast är bilen inte helt urladdad och behöver därför inte stå hela den tiden för att få full räckvidd.

Steg för steg guide

Du vet väl att du kan läsa mer om hur just du går tillväga för att fixa laddplats i vår steg för steg guide.

För dig som vill köpa elbil uppstår frågor om vad som krävs, vad det kostar och hur man ska gå tillväga för att installera en laddplats. För att underlätta och guida er på vägen har vi startat projektet ”Fixa laddplats”! Steg för steg guiden har tagits fram genom detta projekt. På vår sida om projektet Fixa laddplats kan du läsa mer.

 

Att fixa laddplatser i en samfällighet

Bor du i en samfällighet skiljer sig reglerna och det kan vara lite knepigt att fixa laddplatser. Nedan beskrivs hur ni går tillväga för att utreda frågan.

Kontrollera vad som står i anläggningsbeslutet

En gemensamhetsanläggning bildas genom ett anläggningsbeslut hos en lantmäterimyndighet, den kan förvaltas av en samfällighetsförening (majoritetsbeslut gäller för förvaltandet) eller genom delägarförvaltning (delägarna måste vara ense om förvaltningsåtgärder). I anläggningsbeslutet definieras vad som ingår i anläggningen, oftast ganska specificerat eftersom delägarna måste veta vad de gemensamt har ansvar för och för att nya ägare ska kunna veta vilka gemensamma kostnader som kan uppstå. När något förändras i gemensamhetsanläggningen, exempelvis om ni vill att laddstationer ska ingå i det gemensamma förvaltningsobjektet, finns det några olika sätt att gå tillväga. Det är Lantmäteriet som är ansvarig myndighet, om du vill veta mer kontakta dem eller läs mer på Lantmäteriets hemsida. Nedan följer en sammanfattning av det som står på Lantmäteriets hemsida.

Första steget är att avgöra om laddstationer omfattas av det befintliga anläggningsbeslutet. Här kan ni ta hjälp av en jurist som kan fastighetsrätt för att tolka vad som står i anläggningsbeslutet. Om tolkningen blir att laddstationer kan ingå i anläggningsbeslutet kan ni besluta att komplettera anläggningen med laddutrustning på en föreningsstämma. Om en medlem i er förening skulle ifrågasätta riktigheten i beslutet (om att laddstationer ingår i anläggningsbeslutet), i samband med att beslutet tas eller senare, finns det dock risk för att en domstol senare ogiltigförklarar beslutet. Vill ni undvika detta finns det möjlighet att göra en fastighetsbestämning, och därigenom få beslutat att den önskade kompletteringen omfattas av det befintliga anläggningsbeslutet. Läs mer om detta på Lantmäteriets hemsida.

Om anläggningsbeslutet inte omfattar förvaltning av laddstationer kan ni ompröva anläggningsbeslutet hos Lantmäteriet. Vid en omprövning skickas en ansökan in till Lantmäteriet, de gör en prövning enligt anläggningslagen, och sedan tar de ett beslut om ändringen går att göra eller inte.

Kan vi utnyttja eller konvertera befintliga motorvärmare?

Vi får ofta frågan om det går att nyttja befintliga motorvärmare (som finns angivna i anläggningsbeslutet) till elbilsladdning utan omprövning. Tyvärr har vi inget bra svar på den frågan utan rekommenderar att ni rådfrågar en jurist. Observera att det inte rekommenderas att använda motorvärmaruttag för laddning av elsäkerhetsskäl.

Om ni vill konvertera befintliga motorvärmare till laddstationer blir det en tolkningsfråga om de fortfarande kan anses omfattas av det befintliga anläggningsbeslutet. Här kan ni ta hjälp av en jurist som kan fastighetsrätt för att tolka vad som står i anläggningsbeslutet. Om tolkningen blir att laddstationer kan ingå i anläggningsbeslutet kan ni besluta att komplettera anläggningen med laddutrustning på en föreningsstämma.  Precis som beskrivet ovan behöver ni göra en fastighetsbestämning för att vara säkra på att beslutet ska hålla juridiskt. Energi- och klimatrådgivningen kan inte hjälpa er att tolka ert anläggningsbeslut. Vänd er till en jurist om ni är osäkra på hur ert anläggningsbeslut ska tolkas.

Ge enskild medlem rätt att ladda

Ett sista alternativ är att samfällighetsföreningen ger en enskild fastighetsägare eller ekonomisk förening rätt att ladda sin bil. Det under förutsättning att det inte hindrar användandet av anläggningen på det sätt som är beslutat om sedan tidigare eller att det medför kostnader eller olägenheter för övriga medlemmar. Tänk på att diskutera frågor som elsäkerhet, kapacitet och ansvarsfrågor om något skulle hända.

Ladda elbil i din bostadsrättsförening

Du vet väl att även en bostadsrättsförening kan fixa laddplatser.

Frågor och svar

Vi får många frågor om laddplatser i hemmet. Här svarar vi på de vanligaste.

Ska jag installera laddstationen på 1- eller 3-fas?

Effekten i laddboxen är framförallt beroende av hur laddboxen installeras och hur mycket effekt bilens ombordladdare kan ta emot. Installationen av laddboxen i hemmets elcentral kan ske på 1 eller 3 faser och laddboxen ställs då in för 1-fas respektive 3-fasladdning med amperestyrka mellan 10 A och 32 A. Vid en installation på 1-fas blir den maximala laddeffekten 3,7 kW med 16 A och 7,4 kW vid 32 A. Vid en installation på 3-fas blir den maximala laddeffekten 11 kW med 16 A och upp till 22 kW med 32 A.

I dagsläget kan många laddbara bilar enbart ta emot 3,7 kW, men det är ändå fullt möjligt att ladda bilen från boxar som ger högre effekt. Fundera på vilket laddbehov du har, de flesta bilar står parkerade under en hel natt och då räcker 3,7 kW gott och väl.

Vad är skillnaden på Typ 1- och Typ 2-uttag? Vilket ska jag välja?

  • Typ 1: Äldre modeller av asiatiska bilar har Typ 1-uttag. Dessa kan bara laddas med 1-fasladdning. Det finns kablar med Typ 2-uttag i ena ändan och Typ 1-uttag i andra ändan som kan användas vid laddplatser med Typ 2-uttag (detta går inte om laddplatsen är utrustad med en fast Typ 2-kabel).
  • Typ 2: Alla nya bilmodeller lanserade från år 2015 ska vara utrustade med Typ 2-uttag enligt EU-standard. Alla publika laddplatser ska från och med 2017 ha Typ 2-uttag enligt EU-direktiv.

 

Kan jag använda motorvärmaruttag för att ladda min elbil/laddhybrid?

Motorvärmaruttag är inte lämpat för normalladdning annat än kortare tid och under uppsikt eftersom komponenter och kablar inte är gjorda för flera timmars laddning och den värmealstring som kan uppstå. Den jordade kabeln, med så kallad schucko-kontakt, som ofta medföljer elbilen ska endast ses som en alternativ reservlösning av elsäkerhetsskäl. Laddning med schucko-kontakt kan på sikt leda till överbelastning med exempelvis varmgång i eluttag, i kopplingspunkter och i elcentralen med risk för brand. Det kan också finnas en risk att fastighetens jordfelsbrytare inte skyddar vid fel om den inte är anpassad för laddning av elbilar. Använd inte förlängningssladdar eller grenuttag vid laddning.

Hur laddar jag säkert ur brandsäkerhetssynpunkt?

De flesta bränder där elbilar varit involverade har berott på felaktig laddning. Det viktigaste för att förebygga bränder vid laddning är därför att ladda med rätt utrustning, det vill säga med en laddbox eller laddstolpe. Anläggningen måste klara hög belastning under lång tid, det gör inte vanliga vägg- och motorvärmaruttag. Tips för säker laddning:

  • Välj utrustning som är CE-märkt.
  • Välj utrustning som har säkerhetsnivå Mode 3 (standard inom EU)
  • Allt elarbete ska utföras av en auktoriserad elinstallatör, kontrollera att företaget är registrerat hos Elsäkerhetsverket.
  • Välj en totalentreprenad så att samma leverantör ansvarar för utrustning, montering, ledningsdragning och installation.

 

Hur laddar jag när jag inte är hemma?

Ibland kommer du antagligen behöva ladda din bil på andra ställen än vid din bostad. Publika laddstationer fungerar lite olika, men oftast krävs det att du är registrerad hos operatören som driver laddstationen. Du behöver ladda ner en app eller få ett laddkort/laddbricka av operatören som gör att du kan starta laddningen och betala för den. I nuläget finns inget samarbete mellan operatörer utan du behöver ett avtal med varje enskild operatör.

Miljöfordons hemsida hittar du alla publika laddstationer i Norden och kan filtrera sökningen efter typ av uttag.