Stöd för installation av laddplats

Den bästa laddplatsen är bilens ordinarie parkeringsplats. Att ladda vid hemmet är enkelt och bekvämt. Du som vill köpa elbil behöver också installera en laddplats. Här kan du läsa om de ekonomiska stöd som finns vid installationen.

Stöd vid installation av laddplatser

Från 1 januari 2021 kan du som privatperson utnyttja skattereduktionen för grön teknik när du installerar laddplats vid ditt eget hem. Har du installerat en laddplats innan den 31 december 2020 kan du söka stöd från Naturvårdsverket.

Skattereduktion för grön teknik

Från 1 januari 2021 kan du som installerar en laddplats utnyttja skattereduktionen för grön teknik. Skattereduktionen är 50 % av arbets- och materialkostnaden vid installation av en laddplats. Du får avdraget direkt på fakturan från installatören.

Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000kr per person och år. För att kunna ta del av skattereduktionen måste du äga bostaden där installationen utförs och du ska ha skattereduktion kvar att utnyttja. Tänk på att du måste ha betalat tillräckligt med skatt under året för att kunna utnyttja hela skattereduktionen.

Skattereduktionen för grön teknik påverkar inte summan för de eventuella skattereduktioner du gör i samband med rut- och rotavdrag. Du kan alltså utnyttja hela avdraget för grön teknik och hela rut- och rotavdraget förutsatt att du betalat tillräckligt med skatt under året. På Skatteverkets hemsida kan du räkna ut hur mycket skattereduktion du kan få.

För att ha rätt till skattereduktionen ska installationen vara utförd och betald tidigast 1 januari 2021. Lär mer på Skatteverkets hemsida.

Ladda bilen – bidrag för laddstation

Har du installerat din laddplats innan den 31 december 2020 kan du ansökan om stöd från Naturvårdsverket förutsatt att ansökan inkommer inom sex månader efter slutförd installation. Du kan få bidrag för hälften av kostnaderna för arbete och material, men max 10 000kr per fastighet.

Ansökan gör du via Naturvårdsverkets e-tjänst, läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.

Fler bidrag

Här kan du läsa om andra bidrag som är aktuella just nu.