Ladda bilen – bidrag för laddstation

Ladda bilen är ett bidrag för laddstation till elbil som kan sökas av bostadsrättsföreningar.

Bidrag för laddstation i bostadsrättsföreningen

Både bostadsrättsföreningar och samfälligheter som vill installera laddningspunkter som ska användas av dem själva kan söka stödet.

Bidraget kan sökas av bostadsrättsföreningar eller samfällighetsföreningar för laddpunkter som ska användas av de boende. Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av kostnaderna, och högst 15 000 kr per laddpunkt. En förhandsansökan görs innan åtgärden påbörjas, men det går också att ansöka i efterhand, senast sex månader efter att installationen slutförts. Bidraget gäller för både material- och arbetskostnad.

Stödet kan sökas flera gånger, till exempel om föreningen efter ett tag väljer att installera fler laddpunkter. Detta förutsatt att föreningens tidigare erhållna de minimistöd (så kallar försumbart stöd) under de senaste 3 åren inte överstiger 200 000 euro, enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

För att stödet ska kunna beviljas behöver laddpunkten vara förberedd för elmätning och debitering av elkostnad samt utrustad med typ 2-uttag eller typ Combo 2-uttag.

Ansökan görs via Naturvårdverkets e-tjänst. Läs mer på Naturvårdsverkets sida om stödet till bostadsrätts- och samfällighetsföreningar.

Fler bidrag

Här kan du läsa om andra bidrag som är aktuella just nu.