Vallentuna

 

Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen
Tel: 08-29 11 29
E-post: info@energiradgivningen.se

För att du alltid ska komma i kontakt med oss är vi flera energirådgivare som hjälps åt att bemanna telefonen. Vi svarar i telefon måndag-torsdag 9.00-12.00 och 13.00-16.00 samt fredagar 9.00-12.00 och 13.00-15.00.

Kommunspecifik information

Elnät

Elnätet i kommunen sköts av Elverket.

Fjärrvärme

Fjärrvärmen i kommunen sköts av E.ON.

Anmälan av värmepump

Installation av värmepumpar som tar tillvara värme från berg, jord, grund- och ytvatten kräver tillstånd.

Information om tillstånd - Vallentuna kommuns hemsida

Bygglov och anmälan

Information om bygglov och anmälan - Vallentuna kommuns hemsida

Solenergi

Bedömning huruvida bygglov behövs eller inte sker från fall till fall.

Kaminer och pannor

När du ska installera, bygga eller ändra eldstäder och rökkanaler behöver du göra en anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Information om anmälan - Vallentuna kommuns hemsida

Oljecistern

Information om oljecisterner - Vallentuna kommuns hemsida

Brandskydd

Kontroll vid installation av kamin/bränslepanna: Andreé Börjesson, 08-732 72 54.

Konsumentvägledning

Information om konsumentvägledning - Vallentuna kommuns hemsida

Vallentuna kommun

www.vallentuna.se
08-587 850 00

 

Senast uppdaterad: 2018-01-12