Upplands Väsby

 

Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen
Tel: 08-29 11 29
E-post: info@energiradgivningen.se

För att du alltid ska komma i kontakt med oss är vi flera energirådgivare som hjälps åt att bemanna telefonen. Vi svarar i telefon tisdag-torsdag 9.00-12.00 och 13.00-16.00 samt fredagar 9.00-12.00 och 13.00-15.00.

Kommunspecifik information

Elnät

Elnätet i kommunen sköts av E.ON.

Fjärrvärme

Fjärrvärmen i kommunen sköts av Fortum.

Tillstånd för värmepump

Om du planerar att installera värmepump för mark, grund- eller ytvatten är det viktigt att du i god tid i förväg anmäler den planerade installationen till miljö- och hälsoskyddskontoret. En handläggningsavgift tas ut för hantering av ansökan, även om den avslås.

Ansök om tillstånd

Borrhålsregister över bergvärme finns inom skyddsområde för Hammarby Reservvattentäkt. Frågor om detta besvaras av Maria Wallström.

Bygglov och anmälan

Information om bygglov och anmälan - Upplands Väsby kommuns hemsida

Solenergi

Normalt behövs inte bygglov när solpanelerna ligger tätt mot taket på en- och tvåbostadshus. Större paneler eller paneler på kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan kräva lov.

Kaminer och pannor

För installation av ny eldstad krävs bygganmälan.

Information om kaminer och eldstäder

Anmälan eldstad

Brandskyddskontroll

Kontroll vid installation av kamin/bränslepanna, kontakta Väsby & Bro Sotningsdistrikt.

Oljecisterner

Anmälan om installation och cistern ur bruk

Konsumentrådgivning

Information om konsumentrådgivning - Upplands Väsby kommuns hemsida

Upplands Väsby kommun

www.upplandsvasby.se
08-590 970 00

 

Senast uppdaterad: 2019-10-07

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Page feedback

Page feedback

  • Posted on: 2019-06-28
  • By: Chas

TACK FÖR DIN MEDVERKAN

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre. Dina synpunkter är värdefulla för oss och din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Tyvärr kan vi inte svara på dina synpunkter här. Om du har en fråga som du vill ha svar på kan du gå via kontaktinformation.

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Page Like