Upplands Väsby

 

Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen
Tel: 08-29 11 29
E-post: info@energiradgivningen.se

För att du alltid ska komma i kontakt med oss är vi flera energirådgivare som hjälps åt att bemanna telefonen. Vi svarar i telefon måndag-torsdag 9.00-12.00 och 13.00-16.00 samt fredagar 9.00-12.00 och 13.00-15.00.

Kommunspecifik information

Elnät

Elnätet i kommunen sköts av E.ON.

Fjärrvärme

Fjärrvärmen i kommunen sköts av Fortum.

Anmälan av värmepump

Om du planerar att installera värmepump för mark, grund- eller ytvatten är det viktigt att du i god tid i förväg anmäler den planerade installationen till miljö- och hälsoskyddskontoret.

Information om anmälan - Upplands Väsby kommuns hemsida

Borrhålsregister över bergvärme finns inom skyddsområde för Hammarby Reservvattentäkt. Frågor om detta besvaras av Maria Wallström.

Bygglov och anmälan

Information om bygglov och anmälan - Upplands Väsby kommuns hemsida

Solenergi

Normalt behövs inte bygglov när solpanelerna ligger tätt mot taket på en- och tvåbostadshus. Större paneler eller paneler på kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan kräva lov.

Kaminer och pannor

För installation av ny eldstad krävs bygganmälan.

Information om anmälan - Upplands Väsby kommuns hemsida

Brandskyddskontroll

Kontroll vid installation av kamin/bränslepanna, kontakta Väsby & Bro Sotningsdistrikt.

Oljecisterner

Information om oljecisterner - Upplands Väsby kommuns hemsida

Konsumentrådgivning

Information om konsumentrådgivning - Upplands Väsby kommuns hemsida

Upplands Väsby kommun

www.upplandsvasby.se
08-590 970 00

 

Senast uppdaterad: 2018-01-12