Upplands-Bro

 

Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen
Tel: 08-29 11 29
E-post: info@energiradgivningen.se

För att du alltid ska komma i kontakt med oss är vi flera energirådgivare som hjälps åt att bemanna telefonen. Vi svarar i telefon måndag-torsdag 9.00-12.00 och 13.00-16.00 samt fredagar 9.00-12.00 och 13.00-15.00.

Kommunspecifik information

Elnät

Elnätet i kommunen sköts av E.ON.

Fjärrvärme

Fjärrvärmen i kommunen sköts av E.ON.

Anmälan av värmepump

Planerar du att installera en jord-, sjö- eller bergvärmepump måste du först ansöka om och få tillstånd av bygg- och miljönämnden.

Information om tillstånd - Upplands-Bro kommuns hemsida

Bygglov och anmälan

Information om bygglov och anmälan - Upplands-Bro kommuns hemsida

 

Solenergi

På en- och tvåbostadshus inom detaljplan krävs inte bygglov för solpaneler anordnas om: 
  • solfångarna upptar en yta om max 12m²
  • de placeras nära och i samma lutning som takfall eller på vägg
  • de inte placeras närmare än 50 cm från nock, takfot och gavelkant
  • kommunen för ett område som utgör en värdefull miljö inte har bestämt i detaljplanen att särskild hänsyn skall tas till kulturmiljön
  • fastigheten/byggnaden inte är q- eller k-märkt

Information om byggregler - Upplands-Bro kommuns hemsida

Kaminer och pannor

Om du ska installera ny eldstad, ändra befintlig eldstad eller installera en vedeldad bastu inne i en befintlig byggnad måste du göra en anmälan.

Information om anmälan - Upplands-Bro kommuns hemsida

Oljecisterner

Brandskydd

Brandkåren Attunda har hand om ärenden som gäller sotning och brandskyddskontroll.

Konsumentvägledning

Information om konsumentvägledning - Upplands-Bro kommuns hemsida

Upplands-Bro kommun

www.upplands-bro.se
08 - 581 690 00

 

Senast uppdaterad: 2018-01-12