Tyresö

 

Energirådgivare: Joanna Weiss
Telefonrådgivning: 08-29 11 29, måndag-torsdag 9.00-12.00 och 13.00-16.00 samt fredagar 9.00-12.00 och 13.00-15.00.
E-post: joanna.weiss@huddinge.se
 
Besökstid: Onsdagar kl. 9-16.00.
Besöksadress: Servicecenter, Marknadsgränd 2, Tyresö centrum

Ring gärna och boka tid!

Kommunspecifik information

Elnät

Elnätet i kommunen sköts av Vattenfall.

Fjärrvärme

Fjärrvärmen i kommunen kommunen sköts av Vattenfall.

Anmälan av värmepump

Ska du skaffa värmepump för berg, mark, grund- eller ytvatten, anmäler du detta till Södertörns miljö- & hälsoskyddsförbund innan installationen påbörjas.

Information om anmälan - Södertörns miljö- & hälsoskyddsförbund 

Bygglov och anmälan

Information om bygglov och anmälan - Tyresö kommuns hemsida

Kaminer och pannor

Installation eller ändring av eldstad eller rökkanal kräver bygganmälan.

Information om anmälan - Tyresö kommuns hemsida

Solpaneler

Solfångare på tak eller vägg som avsevärt påverkar byggnaders yttre utseende kräver bygglov inom detaljplanelagt område. En tumregel kan vara att solfångare med en yta mindre än 10 kvm inte kräver bygglov då de inte påverkar byggnadens utseende avsevärt.

Konsumentvägledning

Information om konsumentvägledning - Tyresö kommuns hemsida

Brandskydd

Sotning och kontroll vid installation av kamin/bränslepanna, kontakta Tyresö sotningsdistrikt.

 

Tyresö kommun

www.tyresö.se
08-578 291 00

 

Senast uppdaterad: 2019-02-06